Foraj Kuzoj el Galicio
Galician Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska ua: Українська версія

Indekso de loĝlokoj / Index of places / Indeks miejscowości

Galicio / Halič / Galizien / Galicia / Galicie / Gácsország / Galizia / Galicja / Halychyna

Loĝlokoj laŭalfabete / Places alphabetically / Miejscowości alfabetycznie:
ABab-BidBie-BożBra-BzoCap-ChyCib-CzyĆDac-DobDod-DźwE • F • Gab-GnoGob-GwoHIJKab-KipKir-KonKop-KriKro-KwiLŁMac-MidMie-MytNab-NidNie-NyrOPac-PlePli-PodPog-PotPow-PyźRab-RówRoz-RzySab-SkwSła-Sta
Ste-SzyŚTU-VWac-WokWol-WżaZab-ZapZar-ZyrŻ-Ź

Loĝloko (Nuna nomo)
Place (Present Name)
Miejscowość (Obecna nazwa)

Administra divido 1900
Komunumo de (Distrikto de)
Community of (County of)
Gmina (Powiat)

Administra divido 2004
Komunumo (Distrikto)
 Community (County)
Gmina (Powiat)

Fabijówka  o.d. Barwałd Średni (Wadowice)  
Fabisiów  o.d. (Fabisie) Cięcina (Żywiec) Węgierska Górka (Żywiec)
Facimiech  o.d. Barcice (Nowy Sącz) Stary Sącz (Nowy Sącz)
Facimiech  gm. & ob. dw.
wł. Antoni Günter, lwh. 895
Facimiech (Podgórze) Skawina (Kraków)
Faje  o.d. Stare Sioło (Cieszanów)  
Falejówka  gm. & ob. dw.
wł. Zygmunt Janowski, lwh. 66
Falejówka (Sanok) Sanok (Sanok)
Falisz  gm. & ob. dw.
wł. Spadk. Jana Pietruskiego
Falisz (Stryj)  
Faliszowice  gm. & ob. dw. Faliszowice (Brzesko) Zakliczyn (Tarnów)
Faliszówka  gm. & ob. dw.
wł. Tadeusz Wiktor, lwh. 608
Faliszówka (Krosno)  
Falkenberg gm.
wł. C. k. Skarb Państwa
Falkenberg (Dobromil)  
Falkenstein  gm.
wł. Konstanty br. Brunicki
Falkenstein (Lwów)  
Falkowa  gm. & ob. dw.
wł. Leizor Sternblüth, lwh. 414
Falkowa (Grybów) Ciężkowice (Tarnów)
Falkowa Dolna  cz. gm. Falkowa (Grybów) Ciężkowice (Tarnów)
Falkowa Górna  cz. gm. Falkowa (Grybów) Ciężkowice (Tarnów)
Falkowa  gm. & ob. dw.
wł. gm. M. Nowy Sącz, lwh. 42
Falkowa (Nowy Sącz) Nowy Sącz  cz. M. (Nowy Sącz)
Falkowice  gm. & ob. dw.
wł. Adam Fink, lwh. 757
Falkowice (Wieliczka)  
Fantazya  o. d. Zalesie Gorzyckie (Tarnobrzeg) Gorzyce (Tarnobrzeg)
Faryny  pk. Kamionka Wołoska (Rawa Ruska)  
Faryny  o. d. Ławryków (Rawa Ruska)  
Faryony o. d. Sokola (Mościska)  
Faściszowa  gm. & ob. dw.
wł. Teofila hr. Komorowska, lwh. 754
Faściszowa (Brzesko) Zakliczyn (Tarnów)
Fastowa  o. d. Koropiec (Buczacz)  
Faszczówka  gm. & ob. dw.
wł. Leon Bromirski, lwh. 464
Faszczówka (Skałat)  
Fatowce  gm.
wł. Jakub Brettler
Fatowce (Kołomyja)  
Fedaki  o. d. Wola Dołhołucka (Stryj)  
Fedczat  pk. Dobra Szlachecka (Sanok)  
Fediuki  pk. Hujcze (Rawa Ruska)  
Fedor  o. d. Buczacz  M. (Buczacz)  
Fedorcy  o. d. Michałowice (Drohobycz)  
Fedorki  pk. Dąbrowica (Jarosław)  
Fedorówka = Żurów I  f. Żurów  ob. dw.(Rohatyn)  
Fedory  o. d. Kamionka Wołoska (Rawa Ruska)  
Fedziury  o. d. Sokola (Mościska)  
Fehlbach  gm. Fehlbach (Jaworów)  
Feierówka  f. Batatów  ob. dw. (Gródek Jagielloński)  
Fejerówka  f. Kaltwasser  ob. dw. (Lwów)  
Fejerówka  o. d. Zimna Woda  ob. dw. (Lwów)  
Felenowy Staw = Od Oczkowiec f. Perepelniki  ob. dw. (Zborów)  
Feliksa  o. d. Dziedziłów  (Kamionka Strumiłowa)  
Feliksa  f. Dziedziłów  ob. dw. (Kamionka Strumiłowa)  
Feliksówka  o. d. Streptów (Kamionka Strumiłowa)  
Feliksówka = Chałupki  f. Spas  ob. dw. (Kamionka Strumiłowa)  
Feliksówka  f. Kustyń (Brody)  
Feliksówka  pk. Witków Stary (Kamionka Strumiłowa)  
Feliksówka  o. d. Witków Stary  ob. dw. (Kamionka Strumiłowa)  
Felizienthal  gm. & ob. dw.
wł. Fund. hr. Skarbka
Felizienthal (Stryj)  
Felowa  pk. Jaworów (Turka)  
Felsendorf  gm.
wł. Maria hr. Gołuchowska
Felsendorf (Cieszanów)  
Felsztyn  m.
wł. Mikołaj Giusel. lwh. 250
Felsztyn (Stary Sambor)  
Ferdynandówka  pk. Stawczany (Gródek Jagielloński)  
Ferdynandówka  o. d. Stawczany  ob. dw. (Gródek Jagielloński)  
Ferdynandówka  f. Glinna  ob. dw. (Lwów)  
Fereskula  gm. & ob. dw.
wł: C. k. Skarb państwa
Fereskula (Kosów)  
Fickówka  o.d. Milówka  m. (Żywiec)  
Ficońka  o. d. Ciecina (Żywiec) Węgierska Górka (Żywiec)
Fierkówka  o. d. Rajcza (Żywiec)  
Figura  o. d. Polany  ob. dw. (Żółkiew)  
Figurów = Gronik  o. d. Rycerka Górna (Żywiec)  
Figury  o. d. Lubiela (Żółkiew)  
File  pk. Sokola (Mościska)  
Filie  o.d. Żuków (Cieszanów)  
Filipkowce  gm. & ob. dw.
wł. Antoni Schreiber. lwh. 88
wł. Juda Stern, lwh. 86
wł. Kornel Mikołajewicz, lwh. 491
wł. Gabryela Szadkowska, lwh. 87
wł. Jankel waldmann i wsp.. lwh. 85
Filipkowce (Borszczów)  
Filipowice  gm. & ob. dw.
wł. spadk.  Andrzeja hr. Potockiego
Filipowice (Chrzanów) Krzeszowice (Kraków)
Filipowice  gm. & ob. dw.
wł. Janina Lipska i wsp., lwh. 451
Filipowice (Brzesko_ Zakliczyn (Tarnów)
Filipowszczyzna = Szołgieniówka  f. Baranówka (Brzeżany)  
Filipy  o. d. Wólka Zapałowska (Cieszanów)  
Firlejów  m. & ob. dw.
wł. Franciszek Biesiadecki, lwh. 401
wł. Mojżesz Diamandstein, lwh. 402
Firlejów (Rohatyn)  
Firlejówka  gm. & ob. dw.
wł. Oskar Schnell, lwh. 71
Firlejówka (Złoczów)  
Fisiel Granice  o. d. Zgłobień (Rzeszów)  
Fitków  gm. & ob. dw.
wł. Chaskel Bilgraj, lwh. 377
Fitków (Nadwórna)  
Fiuk  pk. Sieradza (Dąbrowa)  
Fiuk  o. d. Sieradza (Dąbrowa) Żabno (Tarnów)
Flaga  pk. Wola Zabierzowska (Bochnia) Żabno (Tarnów)
Flaki  pk. Kozy (Biała) Kozy (Bielsko-Biała)
Flehberg  cz. m. Kołomyja (Kołomyja)  
Flisy  cz.  gm. Wola Zarczycka (Łańcut) Leżajsk (Leżajsk)
Flisy  o.d. Lisie Jamy (Cieszanów) Lubaczów (Lubaczów)
Florki  pk. Wola Buchowska (Jarosław) Jarosław (Jarosław)
Florynka  gm. & ob. dw.
wł. Fundusz Religijny, lwh. 678
Florynka (Grybów) Grybów (Nowy Sącz)
Folusz  o. d. Dobrynin (Mielec)  
Folusz  gm. & ob. dw.
wł. Natan Kanner i wsp., lwh. 728
Folusz (Jasło) Dębowiec (Jasło)
Folwarczyska  pk. Przedmieście Dynowskie (Brzozów)  
Folwark  pk. Muszyna  m. (Nowy Sącz) Muszyna  cz. m. (Nowy Sącz)
Folwark I  f. Wola Lubecka  ob. dw. (Pilzno) Ryglice (Tarnów)
Folwark II  f. Wola Lubecka  ob. dw. (Pilzno) Ryglice (Tarnów)
Folwark III  f. Wola Lubecka  ob. dw. (Pilzno) Ryglice (Tarnów)
Folwark Cieszanowski  f. Cieszanów  ob. dw. (Cieszanów) Cieszanów (Lubaczów)
Folwark Dolny  f. Moszczenica  ob. dw. (Gorlice)  
Folwark Dolny  f. Libusza  ob. dw. (Gorlice)  
Folwark Dolny  f. Osobnica  ob. dw. (Jasło)  
Folwark Dolny  f. Przytkowice  ob. dw. (Wadowice)  
Folwark Dolny  f. Rokietnica  ob. dw. (Jarosław)  
Folwark Górny  f. Libusza  ob. dw. (Gorlice)  
Folwark Górny  f. Przytkowice  ob. dw. (Wadowice)  
Folwark Górny  f. Rokietnica  ob. dw. (Jarosław)  
Folwark Górny  f. Uniszowa  ob. dw. (Tarnów)  
Folwark Krokowski  f. Moszczenica  ob. dw. (Gorlice)  
Folwark Ormiański  f. Horodenka  ob. dw. (Horodenka)  
Folwark Średni  f. Moszczenica  ob. dw. (Gorlice)  
Folwark Średni  f. Różanka  ob. dw. (Strzyżów)  
Folwark Stary  f. Podkamień  ob. dw. (Brody)  
Folwark Szeroki  f. Łodzinka Górna  ob. dw. (Dobromil)  
Folwarki  o. d. Jaryczów  m. (Lwów)  
Folwarki  gm. & ob. dw.
wł. Józef Mołodecki
Folwarki (Buczacz)  
Folwarki  pk. Magierów  m. (Rawa Ruska)  
Folwarki gm.
wł. dr Ithamer Eidelberg
Folwarki (Złoczów)  
Folwarki Małe  gm. & ob. dw.
wł. Wilhelm Schmidt
Folwarki Małe (Brody)  
Folwarki Nowosielskie  pk. Nowe Sioło (Cieszanów)  
Folwarki Podominikańskie  o.d. Cieszanów  m. (Cieszanów) Cieszanów (Lubaczów)
Folwarki Wielkie  gm. & ob. dw.
wł. Wilhelm & Fryderyk Schmidt,
 lwh. 152
Folwarki Wielkie (Brody)  
Folwarki Wielkie pdm. Brody  M. (Brody)  
Folwarki Żydaczowskie  gm.
wł: Probostwo Łacińskie Żydaczów
Folwarki Żydaczowskie (Żydaczów)  
Forośne  f. Łukawica  ob. dw. (Sambor)  
Foroszcza o. d. Łąka Rustykalna (Sambor)  
Foroszcza o. d. Łąka  ob. dw. (Sambor)  
Fraga  gm. & ob. dw.
wł. Leontyna hr. Starzeńska lwh. 45, 8
Fraga (Rohatyn)  
Franciszkańskie  o. d. Białobrzegi (Krosno)  
Franciszkańskie  cz. gm. Krościeńko Niżne (Krosno)  
Francowe  o. d. Smólno (Brody)  
Franków  o.d. Teodorówka (Krosno) Dukla (Krosno)
Franków  o. d. Nadole  ob. dw. (Krosno)  
Fraski  o. d. Grochowe (Mielec) Tuszów Narodowy (Mielec)
Fredropol  m. & ob. dw.
wł. Kazimierz hr. Borkowski
Fredropol (Przemyśl) Fredropol (Przemyśl)
Freifeld  gm.
wł. M. Jonasz & W. Kitaj
Freifeld (Cieszanów)  
Frenelówka  pk. Laszki Murowane (Lwów)  
Frenelówka  f. Laszki Murowane ob. dw. (Lwów)  
Frołycz  pk. Ilnik (Turka)  
Frycowskie  o. d. (Fryckowskie) Piwniczna  m. (Nowy Sącz) Piwniczna cz. m. (Nowy Sącz)
Frycowa  gm. & ob. dw.
wł. Adam hr. Stadnicki, lwh. 376
Frycowa (Nowy Sącz) Nawojowa (Nowy Sącz)
Frydrychowice  gm. & ob. dw.
wł. Antoni Szczerbowski, lwh. 2
wł. Paweł Kozioł, lwh. 3
wł. Marek Łuszczkiewicz, lwh. 5
wł. Józef Szafrański, lwh. 4
Frydrychowice (Wadowice) Wieprz (Wadowice)
Fryszarka  o.d. Wełdzirz (Dolina)  
Frysztak  m. Frysztak (Strzyżów) Frysztak (Strzyżów)
Frywałd  gm. & ob. dw.
wł. Spadk. Andrzeja Potockiego, lwh. 556
Frywałd (Chrzanów) Krzeszowice (Kraków)
Fujna  gm. & ob. dw.
wł. dr Ludwik Rydygier, lwh. 558
Fujna (Żółkiew)  
Fulmesy  pk. Nahaczów (Jaworów)  
Fułówka  o.d. Skrzypne (Nowy Targ) Biały Dunajec (Zakopane)
Fundacya Gosiewskiego  f. Pniatyn  ob. dw. (Przemyślany)  
Furmany = Poręby  o. d. Wysoka (Rzeszów)  
Furmany  gm. & ob. dw.
wł. Zdzisław hr. Tarnowski
Furmany (Tarnobrzeg) Gorzyce (Tarnobrzeg)
Futoma  gm. & ob. dw.
wł. Zdzisław Skrzyński, lwh. 109
Futoma (Rzeszów) Błażowa (Rzeszów)
Futor  f. Bogdanówka  ob. dw. (Skałat)  
Futory  o. d. Wielkie Oczy  m. (Jaworów)  
Futory  gm. & ob. dw.
wł. Elżbieta ks. Sapieżyna
Futory (Cieszanów)  
Futory  pk. Zborów  m. (Zborów)  

Aktualigo: marto 2005

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: March 2005

Please write to Worsten

© Copyright by „Worsten“ 2003