Foraj Kuzoj el Galicio
Galician Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska ua: Українська версія

Indekso de loĝlokoj / Index of places / Indeks miejscowości

Galicio / Halič / Galizien / Galicia / Galicie / Gácsország
Galizia / Galicja / Halychyna / Галичина

LA PAĜO EN KONSTRUADO / SITE UNDER CONSTRUCTION

Loĝlokoj laŭalfabete / Places alphabetically / Miejscowości alfabetycznie:
A • Bab-BidBie-BożBra-BzoCap-ChyCib-CzyĆDac-DobDod-DźwEFGab-GnoGob-GwoHIJKab-KipKir-KonKop-KriKro-KwiLŁMac-MidMie-MytNab-NidNie-NyrOPac-PlePli-PodPog-PotPow-PyźRab-RówRoz-RzySab-SkwSła-Sta
Ste-SzyŚTU-VWac-WokWol-WżaZab-ZapZar-ZyrŻ-Ź

Loĝloko (Nuna nomo)
Place (Present Name)
Miejscowość (Obecna nazwa)

Administra divido 1900
Komunumo de (Distrikto de)
Community of (County of)
Gmina (Powiat)

Administra divido 2004
Komunumo (Distrikto)
 Community (County)
Gmina (Powiat)

Abramów  pk Zawadka Rymanowska (Sanok)  
Abramów  o.d. Cięcina (Żywiec)  
Abramowice  w. wł. Konw.
OO. Cystersów, lwh. 355/356
Szczyrzyce (Limanowa)  
Adamierz gm. & ob.dw.
wł. Spadk. Eust. ks. Sanguszki
Adamierz (Dąbrowa) Olesno (Dąbrowa Tarnowska)
Adamki  pk. Pawel Wielka (Żywiec)  
Adamów  o.d. Jezierzany ob.dw. (Borszczów)  
Adamów  f. Sygniówka ob.dw. (Lwów)  
Adamowa Wola zob. Wola Adamowa (Kamionka Strumiłowa)  
Adamówka  pdm. M. Brzeżany (Brzeżany)  
Adamówka  f. Nagorzanka ob.dw. (Buczacz)  
Adamówka  f. Tuczępy ob.dw. (Jarosław) Jarosław (Jarosław)
Adamówka  pk. Mikołajów (Brody)  
Adamówka  o.d. Olesko (Złoczów)  
Adamówka  f. Uhrynów ob.dw. (Podhajce)  
Adamówka  f. Wietlin ob.dw. (Jarosław)  
Adamówka  f. Rogóżno ob.dw. (Sambor)  
Adamówka gm. & ob.dw. wł. Ordynacja
ks. Czartoryskich. lwh. 698
Adamówka (Jarosław)  
Adamówka  f. Sielec ob.dw. (Sokal)  
Adamówka  f. Borki Wielkie ob.dw. (Tarnopol)  
Adamówka  cz.gm. Hłuboczek Mały (Zbaraż)  
Adamówka cz.gm. Pobereże (Żydaczów)  
Adamy  gm. & ob. dw.
wł. Kaz. hr. Badeni
Adamy (Kamionka Strumiłowa)  
Adelówka  o.d. Prusinów ob.dw. (Sokal)  
Adolfin  f. Grojec ob.dw. (Biała)  
Adolfówka  f. Milowce ob.dw. (Zaleszczyki)  
Adryanówka  f. Żołczów ob.dw. (Rohatyn)  
Adwokacya cz.m. Firlejów  m. (Rohatyn)  
Adwokacya  o.d. Firlejów o.dw. (Rohatyn)  
Agatówka  o.d. Charzewice (Tarnobrzeg) cz.m. Stalowa Wola
Agatówka pk. gm. & o.d. ob.dw. Pilchów (Tarnobrzeg) Zaleszany (Stalowa Wola)
Akreszory gm. & ob.dw.
wł. Ck. Skarb Państwa
Akreszory (Peczeniżyn)  
Aksmanice    
Albertówka    
Albertówka    
Albigowa    
Albinówka    
Albinówka    
Aleksandrów    
Aleksandrów  o.d. Buczacz  m. (Buczacz)  
Aleksandrowice    
Aleksandrówka    
Aleksandrówka    
Aleksandrówka    
Aleksandrówka    
Aleksandrya    
Alfredówka    
Alfredówka    
Alfredówka    
Alwernia    
Ambrozy    
Ameryka    
Ameryka    
Ameryka    
Anastazówka    
Ancerył    
Andryanów    
Andrychów  w. Andrychów / Andrichau (Wadowice) Andrychów (Wadowice)
Andrychów  m. Andrychów / Andrichau (Wadowice) Andrychów (Wadowice)
Andrychów  ob .dw. Andrychów / Andrichau (Wadowice)  
Andrzejówka    
Andrzejówka    
Angelówka    
Angielów    
Angielówka    
Anielówka    
Anielówka    
Anielówka    
Anielówka    
Anielówka    
Anielówka    
Anielówka    
Annaberg    
Annopol    
Annopole    
Annopole    
Annówka    
Annówka    
Anosław    
Antoniki    
Antonin    
Antonin    
Antoniów    
Antoniówka    
Antoniówka    
Antońka    
Antonów    
Antonówka    
Antonówka    
Antonówka    
Antonówka    
Antonówka    
Antonówka    
Antonówka    
Antymówka    
Apolinary    
Arcybiskupstwo łać. f. Poluchów Mały o.dw. (Przemyślany)  
Arenda  o.d. Ruda ob.dw. Mielec  
Arenda o.d. Wieprz (Żywiec)  
Arłamów  gm. & ob.dw.
wł. Ck. Skarb Państwa
Arłamów (Dobromil)  
Arłamowska Wola zob. Wola Arłamowska (Mościska)  
Artasów  gm. & ob.dw.
wł. Jan Krzysztofowicz, lwh. 104
Artasów (Żółkiew)  
Arturówka  f. Stare Sioło ob.dw. (Bóbrka)  
Arturówka  f. Porchowa ob.dw. (Buczacz)  
Artyszczów  gm. & ob.dw.
wł. Iwan Hirniak i Sp.. lwh.337
Artyszczów (Gródek)  
Augustdorf  kol. V cz. M. Śniatyn (Śniatyn)  
Augustówka  gm. & ob.dw.
wł. Jakub & Maria hr. Potocki, lwh. 2
Augustówka (Brzeżany)  
Augustynówka  o.d. Barcice (Nowy Sącz)  
Auschiwtz zob. Oświęcim Oświęcim (Biała)  
Austerya  o.d. Prusinów ob.dw. (Sokal)  
Austerya  f. Jasienica ob.dw. (Brzozów)  
Austerya  o.d. Zaczernie ob.dw. (Rzeszów)  
Austerya  o.d. Ohladów ob.dw. (Kamionka Strumiłowa)  
Austerya  o.d. Chorobrów ob.dw. (Sokal)  
Austerya  o.d. Bratkowice ob.dw. (Stryj)  

Aktualigo: marto 2005

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: March 2005

Please write to Worsten

© Copyright by „Worsten“ 2003