Loĝloko (Nuna nomo)
Place (Present Name)
Miejscowość (Obecna nazwa)

Administra divido 1900
Komunumo de (Distrikto de)
Community of (County of)
Gmina (Powiat)

Administra divido 2004
Komunumo (Distrikto)
Community (County)
Gmina (Powiat)

Łabacz gm. Łabacz (Brody)
Łabacz ob.dw. lwh. 209
wł. Wł. Gniewosz
Łabacz ob.dw. (Brody)
Łabowa gm. Łabowa (Nowy Sącz) Łabowa (Nowy Sącz)
Łabowa ob.dw. lwh. 643
wł. Adam hr. Stadnicki
Łabowa ob.dw. (Nowy Sącz) Łabowa (Nowy Sącz)
Łabowiec gm. Łabowiec (Nowy Sącz) Łabowa (Nowy Sącz)
Łabowiec ob.dw. lwh. 741
wł. Adam hr. Stadnicki
Łabowiec ob. dw. (Nowy Sącz) Łabowa (Nowy Sącz)
Łabuzie pk. Parkosz (Pilzno) Pilzno (Dębica)
Łabuzie o.d. Parkosz ob.dw. (Pilzno) Pilzno (Dębica)
Łącko gm. Łącko (Nowy Sącz) Łącko (Nowy Sącz)
Łącko ob.dw. Łącko ob.dw. (Nowy Sącz) Łącko (Nowy Sącz)
Łacniowa pk. Tworkowa (Brzesko)
Łacniowa pk. Jurków (Brzesko)
Łączany gm.
Łączany ob.dw.
Łączki gm.