Foraj Kuzoj el Galicio
Galician Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska ua: Українська версія

Indekso de loĝlokoj / Index of places / Indeks miejscowości

Galicio / Halič / Galizien / Galicia / Galicie / Gácsország / Galizia / Galicja / Halychyna

LA PAĜO EN KONSTRUADO / SITE UNDER CONSTRUCTION

Loĝlokoj laŭalfabete / Places alphabetically / Miejscowości alfabetycznie:
ABab-BidBie-Boż • Bra-Bzo • Cap-ChyCib-CzyĆDac-DobDod-DźwEFGab-GnoGob-GwoHIJKab-KipKir-KonKop-KriKro-KwiLŁMac-MidMie-MytNab-NidNie-NyrOPac-PlePli-PodPog-PotPow-PyźRab-RówRoz-RzySab-SkwSła-Sta
Ste-SzyŚTU-VWac-WokWol-WżaZab-ZapZar-ZyrŻ-Ź

Loĝloko (Nuna nomo)
Place (Present Name)
Miejscowość (Obecna nazwa)

Administra divido 1900
Komunumo de (Distrikto de)
Community of (County of)
Gmina (Powiat)

Administra divido 2004
Komunumo (Distrikto)
 Community (County)
Gmina (Powiat)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Aktualigo: marto 2005

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: March 2005

Please write to Worsten

© Copyright by „Worsten“ 2003