esperante pole ukraine angle
adopto adopcja, przysposobienie усиновлення adoption
adreso adres адреса address
antaŭurbo przedmieście передмістя suburb
arkivo archiwum архів archive
avino babcia, babka бабуся, баба grandfather
avo dziadek дід grandmother
bapto chrzest хрещення christening
besarabia besarabski бессарабський Bessarabian
besarabianino Bessarabian
besarabiano Bessarabian
Besarabio Besarabia Бессарабія Bessarabia
biblioteko
• cifereca biblioteko
biblioteka
• biblioteka cyfrowa
бібліотека
• цифрова бібліотека
library
• digital library
bieneto folwark ферма grange
bieno majątek ziemski, dominium маєток estate
bienposedanto właściciel ziemski поміщик estate owner
bjelarusa
• bjelarusa lingvo
białoruski
• język białoruski
білоруський
• білоруська мова
Belarusian
• Belarusian language
Bjelarusio Białoruś Білорусія Belarus
bjelarusino Białorusinka білоруска Belarusian (female)
bjelaruso Białorusin білорус Belarusian (male)
boedzeco = levirato lewirat levirate
bukovina bukowiński буковинський
bukovinanino Bukowinka буковинка
bukovinano Bukowińczyk буковинець
Bukovino Bukowina Буковина Bukovina or Bucovina
cifereca cyfrowy цифровий digital
civila stato
• senedzina
• senedza
• edzigita
• edziniĝinta, edzohava
• divorcinto
• divorcintino
• separita
• vidvo
• vidvino
stan cywilny
• nieżonaty
• niezamężna
• żonaty
• zamężna
• rozwiedziony
• rozwiedziona
• w separacji
• wdowiec
• wdowa
цивільний стан
• неодружений
• неодружена
• одружений
• одружена
• розлучений
• розлучена
• в сепарації
• вдівець
• вдова
civil state
• unmarried, single (male)
• unmarried, single (female)
• married (male)
• married (female)
• divorced (male)
• divorced (female)
• separate
• widower
• widow
civitaneco
• civitaneco akirita ĉe naskiĝo
obywatelstwo
• obywatelstwo nabyte przy narodzeniu
громадянство
• громадянство набуте при народженні
citizenship
dato
naskiĝdato
mortodato
data
• data urodzenia
• data zgonu
дата
• дата народження
date

dissendolisto lista dyskusyjna дискусійний лист mailing list
distrikto powiat район county
divorci rozwieść się розлучатися to divorce
divorco = eksedziĝo rozwód розлучення divorce
domeno domena домена
edziĝo żeniaczka, ślub
edziĝokanto = epitalamo pieśń weselna
edziĝomarŝo marsz weselny
edziĝopeto
• fari edziĝopeton al iu
oświadczyny
• oświadczyć się komuś
edziĝvojaĝo podróż poślubna
edziniĝo wyjście za mąż, ślub
edzino żona, małżonka жінка, дружина wife, spouse
edzo mąż, małżonek чоловік, супруг husband, spouse
eklezia kościelny церковний church
esploroj
• genealogiaj esploroj
badania
• badania genealogiczne
дослідження
• генеалогічні дослідження
research
• genealogical research
eŭropa
• Eŭropa Komunumo
europejski
• Unia Europejska
європейський
• Європейський Союз
European
• European Union
Eŭropo Europa Європа Europe
familia
• familia kodo de Ukrainio
rodzinny
• kodeks rodzinny Ukrainy
сімейний
• сімейний кодекс України
family (attr), familial
familia nomo
• genta nomo
nazwisko
• nazwisko rodowe
прізвище
• прізвище родове
surname
familiano członek rodziny член сім’ї member of family
familio
• familia stato
rodzinna
• stan rodzinny
родина, сім’я, сімейство
• сімейний стан
family
feriado en farmbieno agroturystyka агротуризм farm holidays
fianĉino narzeczona fiancée
fianĉo narzeczony fiancé
filino córka дочка daughter
filo syn син son
forumo forum форум forum
fraŭlino panna панна miss
fraŭlo kawaler bachelor
galicia galicyjski галичанський Galician
galicianino Galicjanka галичанка Galician (female)
galiciano Galicjanin галичанин Galician (male)
Galicio Galicja Галичина Galicia
gastlibro księga gości гостьова книга guestbook
geedzoj małżeństwo, para małżeńska married couple
genealogia
• genealogia arbo
genealogiczny
• drzewo genealogiczne
генеалогічний genealogical
• family tree
genealogino genealogist (female)
genealogio genealogia генеалогія genealogy
genealogo genealog генеалог genealogist (male)
gentopatro założyciel rodu
gepatroj rodzice родичі parents
grekokatolika greckokatolicki, unicki греко-католицький Greek Catholic, Uniat
grekokatolikino grekokatoliczka греко-католичка Greek Catholic (female)
grekokatoliko grekokatolik греко-католик Greek Catholic (male)
infano dziecko дитина child
Interreto Internet Интернет Internet
judo
• juda komunumo
żyd, Żyd
• gmina żydowska
єврей Jew
• Jewish community
katolikino katoliczka католичка Catholic (female)
katoliko katolik католик Catholic (male)
komunumo gmina община community
kontaktolingvoj języki kontaktowe контактні мови contact languages
kromedzino kochanka, utrzymanka mistress
ksenofobio ksenofobia ксенофобія xenophobia
kunposedanto współwłaściciel joint owner
kuzino kuzynka кузина cousin (female)
kuzo
• fora kuzo
kuzyn
• daleki kuzyn
кузен
• дале́кий кузен
cousin (male)
• distant cousin
ligilo link лінк link
lingvo język мова language
linio
• patra linio
• patrina linio
linia
• linia męska
• linia żeńska
лінiя
•по батьківській лінії
• по материнській лінії
line

litova
• litova lingvo
litewski
• język litewski
литовський
• литовська мова
Lithuanian
• Lithuanian language
litovino Litwinka литвинка Lithuanian (female)
Litovio Litwa Литва Lithuania
litovo Litwin литвин Lithuanian (male)
loĝloko miejscowość місцевість place
loko
naskiĝloko
miejsce
miejsce urodzenia
місце
місце народження
place
lvova
• Lvova Regiono
lwowski
• Ziemia Lwowska
львівський
• Львівщина
• Lviv Region
lvovanino lwowianka львів’янка
lvovano lwowiak, lwowianin львів’янин
Lvovo Lwów Львів
morava morava моравський Moravian
nemoveblaĵoj nieruchomości immovables
nepino wnuczka внучка, внученька granddaughter
nepo wnuk, wnuczek внук, внучок grandson
nepeto wnuczątko внучатко grandchild
nobela szlachecki шляхетський noble
nomindekso indeks nazwisk surname index
nomo
• familia nomo
• propra nomo
imię, nazwisko
• nazwisko
• imię
ім’я, прізвище
• прізвище
• ім’я
name, surname
surname
name
novedzino panna młoda
novedzo pan młody
onklino
• patra onklino
• patrina onklino
ciocia, stryjenka тітка aunt
onklo
• patra onklo
• patrina onklo
wujek, stryjek
• stryj, stryjek
• wuj, wujek
дядько uncle
onomastiko onomastyka, imiennictwo ономастика
ortodoksa prawosławny православний Orthodox
parenco krewny relative
parokestro proboszcz parish-priest
paroko parafia парафія parish
pasvorto hasło пароль password
patrino matka мати, матір mother
patrio, patrolando ojczyzna батьківщина
родина
homeland, fatherland
patro ojciec батько; отець father
pola
• pola lingvo
• pola-ukraina
polski
• język polski
• polsko-ukraiński
польський
• польська мова
• польсько-український
Polish
• Polish language
polino Polka полька Pole (female)
Pollando Polska Польща Poland
polo Polak поляк Pole (male)
praavino prababka прабабуся, прабаба, прабабка great grandmother
praavo pradziad прадід great grandfathert
pranepino prawnuczka правнучка great granddaughter
pranepo prawnuk правнук, правнучок great grandson
praula tabelo tablica przodków таблиця предків ancestor chart
praulo przodek предок ancestor
propra nomo

imię
• imię ojca
• imię matki
ім’я
• ім’я батька
• ім’я матері
name

protopatro protoplasta прародитель progenitor
retejo witryna internetowa сайт site
romkatolika rzymskokatolicki римсько-католицькій
римо-католицький
Roman Catholic
romkatoliko римо-католик Roman Catholic (male)
samlandanino rodaczka родачка countrywoman
samlandano rodak родак countryman
slovaka
• slovaka lingvo
słowacki
• jezyk słowacki
словацький
• словацька мова
Slovakian
• Slovakian language
slovakino Słowaczka словачка Slovakian (female)
Slovakio Słowacja Словаччина Slovakia
slovako Słowak словак Slovakian (male)
strato ulica вулиця street
telefonlibro spis telefonów телефонний довідник telephone directory
telefono
• hejma telefono
• ofica telefono
telefon
• telefon domowy
• telefon służbowy
телефон
• домашній телефон
• службовий телефон
telephone
topografia mapo mapa topograficzna топографічна карта topographical map
transkarpatia zakarpacki закарпатський
transkarpatiano закарпатець
Transkarpatio Zakarpacie
Ruś Zakarpacka
Закарпаття Transcarpathia
ukraina
• ukraina lingvo
ukraiński
• język ukraiński
український
• українська мова
Ukrainian
• Ukrainian language
ukrainino Ukrainka украї́нка Ukrainian (female)
Ukrainio Ukraina Україна Ukraine
ukraino Ukrainiec украї́нець Ukrainian (male)
urbeto miasteczko містечко little town
urbo miasto місто city, town
vilaĝeto przysiółek хутір hamlet
vilaĝo
• parto de vilaĝo
wieś, wioska
• część wsi
село
• частина села
village
• part of village
volinia wołyński волинський Volhynian
Volinio Wołyń Волинь Volhynia
vortaro słownik словник dictionary