Areo • Area • Obszar • Площа району: 496 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 22.913

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (37):

urboj • cities • miasta • міста (1):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Distrikto
1900
Підгайці Pidhaitsi Podhajce 48005 1445 3.203 Podhajce

vilaĝoj • villages • wioski • села (36):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Distrikto
1900
Білокриниця Bilokrynytsia
Боків Bokiv
Бронгалівка Bronhalivka
Вага Vaha
Вербів Verbiv
Волиця Volytsia
Галич Halych
Гнильче Hnylche
Голгоча Holhocha
Голендра Holendra
Завалів Zavaliv
Загайці Zahaitsi
Заставче Zastavche
Затурин Zaturyn
Лиса Lysa
Литвинів Lytvyniv
Мирне Myrne
Михайлівка Mykhailivka
Мозолівка Mozolivka
Мужилів Muzhyliv
Новосілка Novosilka
Носів Nosiv
Пановичі Panovychi
Поплави Poplavy
Рудники Rudnyky
Середнє Serednie
Сільце Siltse
Сонячне Soniachne
Старе Місто Stare Misto
Старий Литвинів Starij Lytvyniv
Степове Stepove
Угринів Uhryniv
Червень Cherven
Шумляни Shumliany
Юстинівка Yustynivka
Яблунівка Yablunivka

Polaj topografiaj mapoj • Polish topographical maps • Polskie mapy topograficzne • Польські топографічні карти:
1:100 000:

Aŭstriaj topografiaj mapoj • Austrian topographical maps • Austriackie mapy topograficzne • Aвстрійські топографічні карти:
1:75 000:

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: ? # Berezhany • Бережани • Brzeżany # Kozova • Козова • Kozowa # Terebovlia • Теребовля • Trembowla # Buchach • Бучач • Buczacz # Monastyryska • Монастириська • Monasterzyska

Feriado en farmbieno • Farm Holidays • Agroturistika • Ferien auf dem Bauernhof • Turismo Rural • Agriturismo • Vacances à la ferme • Agroturystyka • Агротуризм:

x

Oficejo pri la Civila Stato • Civil Registration Office • Urząd Stanu Cywilnego • Громадянський стан:
x

Centraj kaj regionaj ŝtataj arkivoj de Ukrainio • Central and regional state archives of Ukraine • Centralne i regionalne archiwa państwowe Ukrainy • Центральні і регіонарні державні архіви України:
http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php
• Центральний державний історичний архів Украини у Львові • Central National Historical Archive of Ukraine in Lwów • Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, Pl. Soborny 3 a, UA 79000 Lwów (e-mail archives@cl.lv.ukrtel.net ), retejo: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ca04
• Archiwum ZAGS (Zapis Aktiw Gromadianskogo Stanu)
• Державний архів Тернопільської області, Адреса: вул. Сагайдачного, 14, м. Тернопiль, 46001
Тел.: (0352) 52-26-18, 52-24-40, Факс: (0352) 52-24-40, E-mail: dato_bogd@tr.ukrtel.net
retejo: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra19
• Генеалогічні запити • Genealogiaj esploroj • Badania genealogiczne • Genealogical researches http://www.archives.gov.ua/Quests/index.php#Genealogy

Grekokatolikaj parokoj • Greek Catholic parishes • Parafie greko-katolickie • Греко-католицькі парафії:
x

Ortodoksaj parokoj • Orthodox parishes • Parafie prawosławne • Православні парафії:
x

Romkatolikaj parokoj • Roman Catholic parishes • Parafie rzymsko-katolickie • Римсько-католицькі парафії:
x

Ekleziaj kaj ŝtataj arkivoj en Pollando (matrikuloj de antaŭ 1945) • Archiwa państwowe i kościelne w Polsce (materiały sprzed 1945) • Державні і церковні архіви в Польщі  • State and church archives in Poland (records before 1945):
Archiwum Główne Akt Dawnych  / Central Archives of Historical Records, ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa, http://www.archiwa.gov.pl/agad (pl), http://archiwa.gov.pl/agad/eng/index.eng.html (en version), e-mail: archagad@poczta.onet.pl
Archiwum Zabużańskie przy Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, ul. Smyczkowa 14, PL 02-678 Warszawa
Archiwum, Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego  ul. Kanonicza 13, PL 31-002 Kraków, tel. (+48) (12) 411-37-40 (księgi parafialne Ziemi Lwowskiej, Tarnopolskiej i Stanisławowskiej)

Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x

Gentoj de la Ragiono de Tarnopolo • Families of the Ternopil Region • Rody Ziemi Tarnopolskiej • Родини Тернопільщини

Familiaj nomoj en Ukrainio • Nazwiska używane na Ukrainie • Прізвища на Україні • Surnames in Ukraine

A
A
Б
B
В
W
Г
H
Д
D
Е
Je
Є
E
Ж
Ż
З
Z
I
I
И
I
Й
J
К
K
Л
L
М
M
Н
N
О
O
П
P
Р
R
С
S
T
T
У
U
Ф
F
Х
Ch
Ц
C
Ч
Cz
Ш
Sz
Щ
Szcz
Ю
Ju
Я
Ja

Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Podhajce • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Podhajce • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Podhajce • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Пiдгайцi: