Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.006 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 75.358

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (72):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Distrikto
1900
Борщів Borshchiv Borszczów 48700 11.251 Borszczów
Мельниця-Подільська Melnytsia-Podilska Mielnica 48752 3.866 Borszczów
Скала-Подiльська [Скала-над-Збручем] Skala-Podilska Skała 48722 4.504 Borszczów

Борщів

Мельнице-Подільська селищна рада (Мельниця-Подільська & Зелене)

Скала-Подільська селищна рада (Скала-Подільська)

vilaĝoj • villages • wioski • села (69):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Distrikto
1900
Бабинці Babyntsi Babińce ad Krzywcze 48744 Borszczów
Бережанка Berezhanka Bereżanka Borszczów
Білівці Bilivtsi Bielowce 48761 Borszczów
Більче-Золоте Bilche-Zolote Bilcze 48733 Borszczów
Боришківці Boryshkivtsi Boryszkowce 48763 Borszczów
Бурдяківці Burdiakivtsi Burdiakowce 48715 Borszczów
Вербівка Verbivka Wierzbówka Borszczów
Верхняківці Verkhniakivtsi Wierzchniakowce 48763 Borszczów
Вигода Vyhoda Wygoda 48758
Висічка Vysichka Wysuczka 48764 Borszczów
Вільховець Vilkhovets 48754
Вовківці Vovkivtsi Wołkowce 48724 Borszczów
Гермаківка Hermakivka Germakówka 48742 Borszczów
Глибочок Hlybochok Głęboczek 48731 Borszczów
Горошова Horoshova Horoszowa 48756 Borszczów
Грабівці Hrabivtsi
Гуштин Hushtyn Gusztyn 48714 Borszczów
Гуштинка Hushtynka Gusztynek Borszczów
Дзвенигород Dzvenyhorod Dźwinogród Borszczów
Дзвинячка Dzvyniachka Dźwiniaczka 48755 Borszczów
Дністрове Dnistrove 48757
Дубівка Dubivka Dębówka Borszczów
Жилинці Zhylyntsi
Залісся Zalissia Zalesie 48745 Borszczów
Залуччя Zaluchchia Załucze Borszczów
Збриж Zbryzh Zbrzyź Borszczów
Збручанське Zbruchanske
Зелене Zelene Zielona Olchowiecka ?
Іване-Пусте Ivane-Puste Iwanie Puste 48748 Borszczów
Іванків Ivankiv Iwanków 48723 Borszczów
Козаччина Kozachchyna Kozaczyzna Borszczów
Констанція Konstantsiia Konstancja Borszczów
Королівка Korolivka Korolówka 48736 Borszczów
Кривче Kryvche Krzywcze Górne 48741 Borszczów
Кудринці Kudryntsi Kudryńce 48750 Borszczów
Ланівці Lanivtsi Łanowce 48716 Borszczów
Латківці Latkivtsi Łatkowce Borszczów
Лосяч Losiach Łosiacz 48710 Borszczów
Михайлівка Mykhajlivka Michałówka 48765 Borszczów
Михалків Mykhalkiv Michałków Borszczów
Монастирок Monastyrok Monastyrek Borszczów
Мушкарів Mushkariv Muszkarów Borszczów
Мушкатівка Mushkativka Muszkatówka 48766 Borszczów
Нивра Nyvra Niwra 48740 Borszczów
Озеряни Ozeriany Jezierzany 48711 Borszczów
Окопи Okopy Okopy 48767 Borszczów
Олексинці Oleksyntsi Oleksińce 48732 Borszczów
Панівці Panivtsi Paniowce 48753 Borszczów
Пилатківці Pylatkivtsi Piłatkowce 48713 Borszczów
Пилипче Pylypche Filipkowce 48746 Borszczów
Пищатинці Pyshchatyntsi Piszczatyńce 48768 Borszczów
Підпилип’я Pidpylypia
Сапогів Sapohiv Sapohów 48769 Borszczów
Сков’ятин Skoviatyn Skowiatyn 48737 Borszczów
Слобідка-Мушкатівська Slobidka-Mushkativska Słobódka Muszkatowska 48770 Borszczów
Стрілківці Strilkivtsi Strzałkowce 48734 Borszczów
Трійця Trijtsia Trójca Borszczów
Трубчин Trubchyn Trubczyn Borszczów
Тулин Tulyn Tulin Borszczów
Турильче Turylche Turylcze 48726 Borszczów
Урожайне Urozhajne
Устя Ustia Uście Biskupie 48747 Borszczów
Худиківці Khudykivtsi Chudykowce 48771 Borszczów
Худіївці Khudiivtsi Chudyjowce Borszczów
Цигани Tsyhany Cygany 48712 Borszczów
Шершенівка Shershenivka Szerszeniowce 48730 Borszczów
Шишківці Shyshkivtsi Szyszkowce Borszczów
Шупарка Shuparka Szuparka 48743 Borszczów
Юр’ямпіль Yuriampil Jurjampol (Juryampol) Borszczów