Areo • Area • Obszar • Площа району: 736 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 85.400

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (51):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Distrikto
1900
Єзупіль [Чешибіш] Yezupil Jezupol 77413 1435 3.026 Stanisławów
Лисець [Мочар] Lysets [Mochar] Łysiec 77456 1652 2.749 Bohorodczany
Тисмениця Tysmenytsia Tyśmienica 77404 9.720 Tłumacz

vilaĝoj • villages • wioski • села (48):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Distrikto
1900
Березівка
Братківці Bratkowice Stanisławów
Вільшаниця
Ганнусівка
Добровляни
Довге Dołhe
Драгомирчани
Загвіздя
Клубівці Kłubowce
Клузів
Козина
Колодіївка
Красилівка Krasiłówka
Липівка
Майдан
Марківці Markowce
Милування Miłowanie
Нова Гута
Нова Липівка
Нові Кривотули Krzywotuły Nowe
Одаї Odaje Tłumacz
Павлівка
Підлісся
Підлужжя
Підпечери Podpieczary Tłumacz
Побережжя
Погоня Pohonia Tłumacz
Посіч
Пшеничники Pszeniczniki Tłumacz
Радча
Рибне
Рошнів Roszniów Tłumacz
Сілець
Слобідка Słobódka ad Odaje Tłumacz
Старий Лисець
Старі Кривотули Krzywotuły Stare
Стебник
Стриганці Strychańce Tłumacz
Студинець
Терновиця Tarnowica Tłumacz
Тязів Tiaziv
Угринів Uhryniv
Узин Uzyn
Хом’яківка Khomiakivka Chomiakówka
Черніїв Cherniiv
Чорнолізці Chornoliztsi Czarnołośce
Чукалівка Chukalivka
Ямниця Yamnytsia

Polaj topografiaj mapoj • Polish topographical maps • Polskie mapy topograficzne • Польські топографічні карти:
1:100 000:

Aŭstriaj topografiaj mapoj • Austrian topographical maps • Austriackie mapy topograficzne • Aвстрійські топографічні карти:
1:75 000:

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Ivano-Frankivsk • Ивано-Франкiвськ • Станiслав • Stanislau • Stanisławów # ? # Tlumach • Тлумач • Tłumacz

Feriado en farmbieno • Farm Holidays • Agroturistika • Ferien auf dem Bauernhof • Turismo Rural • Agriturismo • Vacances à la ferme • Agroturystyka • Агротуризм:

x

Oficejo pri la Civila Stato • Civil Registration Office • Громадянський стан:
x

Centraj kaj regionaj ŝtataj arkivoj de Ukrainio • Central and regional state archives of Ukraine / Centralne i regionalne archiwa państwowe Ukrainy / Центральні і регіонарні державні архіви України:
http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php
• Центральний державний історичний архів Украини у Львові • Central National Historical Archive of Ukraine in Lwów • Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, Pl. Soborny 3 a, UA 79000 Lwów (e-mail archives@cl.lv.ukrtel.net ), retejo: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ca04
• Archiwum ZAGS (Zapis Aktiw Gromadianskogo Stanu)
• Державний архів Івано-Франківської області, Адреса: вул. Сагайдачного, 42 а, м. Івано-Франкiвськ, 76007, Тел./факс: (034222) 4-90-77; 6-38-16, E-mail: daifo@il.if.ua ,
retejo: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra09

Grekokatolikaj parokoj • Greek Catholic parishes • Греко-католицькі парафії:
x

Ortodoksaj parokoj • Orthodox parishes • Православні парафії:
x

Romkatolikaj parokoj • Roman Catholic parishes • Римсько-католицькі парафії:
x Ekleziaj kaj ŝtataj arkivoj en Pollando (matrikuloj de antaŭ 1945) • Archiwa państwowe i kościelne w Polsce (materiały sprzed 1945) • Державні і церковні архіви в Польщі  • State and church archives in Poland (records before 1945):
Archiwum Główne Akt Dawnych  / Central Archives of Historical Records, ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa, http://www.archiwa.gov.pl/agad (pl), http://archiwa.gov.pl/agad/eng/index.eng.html (en version), e-mail: archagad@poczta.onet.pl
Archiwum Zabużańskie przy Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, ul. Smyczkowa 14, PL 02-678 Warszawa
Archiwum, Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego  ul. Kanonicza 13, PL 31-002 Kraków, tel. (+48) (12) 411-37-40 (księgi parafialne Ziemi Lwowskiej, Tarnopolskiej i Stanisławowskiej)

Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x

Gentoj de la Ragiono de Stanislavo • Families of the Stanislaw Region • Rody Ziemi Stanisławowskiej • Родини Станiславщини

Familiaj nomoj en Ukrainio • Nazwiska używane na Ukrainie • Прізвища на Україні • Surnames in Ukraine

A
A
Б
B
В
W
Г
H
Д
D
Е
Je
Є
E
Ж
Ż
З
Z
I
I
И
I
Й
J
К
K
Л
L
М
M
Н
N
О
O
П
P
Р
R
С
S
T
T
У
U
Ф
F
Х
Ch
Ц
C
Ч
Cz
Ш
Sz
Щ
Szcz
Ю
Ju
Я
Ja

Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Tyśmienica • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Tyśmienica • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Tyśmienica • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Тисмениця: