Koło Familijne „Worsten” przy Śląskim Związku Esperanckim jest stowarzyszeniem kulturalnym non profit założonym przez członków prastarego rodu Wurstów. Koło kontynuuje tradycje samodzielnego Towarzystwa Genealogicznego “Worsten“, które działało w latach 1994-2008 oraz Stowarzyszenia Archiwm Genealogiczne Knoblochów „Alleum“, które dzałało w latach 1992-2008. Stowarzyszenia te zostały rozwiązane, gdyż wolontariusze nie byli w stanie podołać wymogom stawianym przez urzędy i prowizjom pobieranym przez banki.

Zakres działalności:
• badania nad dziejami rodu Wurstów, Knoblochów i innych rodów europejskich,
• pomaganie członkom w prowadzeniu indywidualnych poszukiwań swych przodków należących do różnych rodów,
• opracowywanie materiałów pomocnych w badaniach genealogicznych.