Genealogie rodu Konieczných (rodiny chronologicky):

Země Linie (rodové hnízdo) Léta Mapa Jíní
Polsko Mokronos (Velkopolsko, okres Krotoszyn) 1770-1950 Mokronos a okolí