Areo / Area / Obszar: 198 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 22.018

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Wschowa

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 432.34 (Wschowa), 432.43 (Święciechowa), 442.12 (Szlichtyngowa) & 442.21 (Witoszyce)
1:50 000: 432.3 (Wschowa), 432.4 (Leszno), 442.1 (Głogów) & 442.2 (Góra)
1:100 000: M-33-9/10 (Leszno)
1:200 000: M-33-V (Leszno)