Areo / Area / Obszar: 116 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 6158

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Gałęzowice • Kołaczkowo •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 423.4 (Środa Wielkopolska) & 424.3 (Słupca)
1:100 000: N-33-143/144 (Śrem)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)