La familia nomo Worsztynowicz en Pollando je la 31-a decembro 1990: 194 individuoj. En iamaj vojevodioj de:
The Worsztynowicz surname in Poland at 31st December 1990:
 194 individulas. In former Provinces of:

Kalisz: 60
Poznań: 32
Rzeszów: 17
Katowice: 15
Szczecin: 8
Kraków: 7
Bydgoszcz: 6
Legnica: 6
Lublin: 5
Sieradz: 5
Warszawa: 5
Wrocław: 5
Gdańsk: 4
Gorzów: 4
Koszalin: 4
Nowy Sącz: 3
Piła: 3
Zielona Góra: 3
Jelenia Góra: 2

La familia nomo Orsztynowicz en Pollando je la 31-a decembro 1990: 228 individuoj. En iamaj vojevodioj de:
The Orsztynowicz surname in Poland at 31st December 1990:
 228 individulas. In former Provinces of:

Poznań: 67
Koszalin: 22
Leszno: 22
Konin: 20
Szczecin: 19
Zielona Góra: 19
Wrocław: 17
Włocławek: 10
Kalisz: 8
Elbląg: 5
Toruń: 4
Warszawa: 4
Bydgoszcz: 3
Słupsk: 3
Cząstochowa: 2
Katowice: 2
Legnica: 1