Areo / Area / Obszar: 102 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 37.434

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • • Janikowo •

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 423.11 (Suchy Las), 423.12 (Kobylnica) & 423.14 (Swarzędz)
1:50 000: 423.1 (Poznań)
1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)