La familia nomo Bursztynowicz en Pollando je la 31-a decembro 1990: 350 individuoj. En iamaj vojevodioj de:
The Bursztynowicz surname in Poland at 31st December 1990:
 350 individulas. In former Provinces of:

 

Kalisz: 69
Skierniewice: 66
Katowice: 30
Gorzów: 21
Zielona Góra: 19
Wrocław: 17
Warszawa: 15
Gdańsk: 13
Łódź: 13
Szczecin: 13
Elbląg: 12
Bydgoszcz: 10
Słupsk: 9
Sieradz: 8
Koszalin: 7
Legnica: 5
Olsztyn: 4
Płock: 4
Siedlce: 4
Poznań: 3
Częstochowa 2
Wałbrzych: 2
Jelenia Góra: 1
Kielce: 1

Opole: 1
Włocławek: 1