Johann = Jan Zawieja Raszków Stellmacher = kołodziej
Franz = Franciszek Zawiielak Raszków Grundbesitzer = właściciel gruntu
Karl Zedler Raszków Postbote = listonosz
Franz = Franciszek Ziętek Raszków Schneider = krawiec
Karl Zimmerling Raszków Distr.-Amtsbote
Michael = Michał Zwierzycki Raszków Riemer und Hausbesitzer = rymarz i właściciel domu
Stanislaus = Stanisław Zwierzycki Raszków Viehhändler = handlarz bydłem