Ernst Nahrwold Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Stanislaus = Stanisław Najgrakowski Raszków Arbeiter = robotnik
Franz = Franciszek Nasiadek Raszków Bäckermeister = mistrz piekarski
Carl = Karol Nawrotzki = Nawrocki Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Stanislaus = Stanisław Nawrotzki = Nawrocki Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Michael Netzel Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Auguste Neumann Raszków Diakonisse = diakonisa
Vincent = Wincenty Niciewicz Raszków Schuhmacher = szewc
Johann = Jan Niciński Raszków Schneider = krawiec
Johann = Jan Niedźwiadek Raszków Grundbesitzer = posiadacz gruntu
Peter = Piotr Niedźwiadek Raszków Arbeiter = robotnik
Josef = Józef Nochelski Raszków Kaufmann = kupiec
Josef = Józef Noculak Raszków Grundbesitzer = posiadacz gruntu
Joseph = Józef Nowacki Raszków Tagelöhner = robotnik dniówkowy
Anton = Antoni Nowicki Raszków Hausbesitzer = właściciel domu
Paul = Paweł Nowicki Raszków Schneider = krawiec