Adalbert = Wojciech Maciejewski Raszków Sattler, Krämer und Hausbesitzer = rymarz, kramarz i właściciel domu
Bernhard = Bernard Maciejewski Raszków Tischler und Krämer = stolarz i kramarz
Bernard Maciejewski (filo de )
*
∞ al
Domicela Winkowska (filino de )
*
infanoj:
1. Weronika Maciejewska *  05.02.1894 Raszków
{baptogepatroj: Julian Winkowski & Florentyna Jaskulska}
Josef = Józef Maciński Raszków Arbeiter = robotnik
Mathias = Maciej Maczyński Raszków Hausbesitzer und Arbeiter = właściciel domu i robotnik
Josef = Józef Madejka Raszków Hausbesitzer und Arbeiter = właściciel domu i robotnik
Heinrich Mai Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Lorenz = Wawrzyn Majorowicz Raszków Arbeiter = robotnik
Anton = Antoni Marciniak Raszków Arbeiter = robotnik
Cajetan = Kajetan Marciniak Raszków Arbeiter = robotnik
Hedwig = Jadwiga Marciniak Raszków Arbeiterin = robotnica
Josef Maser Raszków Restaurateur = restaurator
Emil Mentzel Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Valentin = Walenty Michalczak Raszków Tagelöhner = Robotnik dniówkowy
Otto Milke Raszków Kaufmann = kupiec
Franz = Franciszek Młynarczyk Raszków Putzgeschäftsinhaber
Maximilian = Maksymilian Młynarczyk Raszków Spediteur = spedytor
Boleslaus = Boleslaw Morawski Raszków Krämer = kramarz
Wladislaus = Władysław Morawski Raszków Fleischer und Gastwirt= rzeźnik i gospodarz
Theodor Müller Raszków Lehrer = nauczyciel