Casimir = Kazimierz Laskowski Raszków Propst = proboszcz
Wazlaw = Wacław Laskowski Raszków Drogist = drogista
Leo = Leon Lasociński Raszków Fleischer = rzeźnik
Emilie Lau Raszków verw, Kleinsiedler = wdowa po drobnym posiadaczu gruntu
Eduard Lenz Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Stanislaus = Stanisław Lipiński Raszków Hausbesitzer = właściciel domu
Wilhelm Loebelt Raszków Müller = młynarz
Stanislaus = Stanisław Lulkiewicz Raszków Sattler = rymasz