Adolf Dagielski, von Raszków Privatier = rentier
Emil Damran Raszków Sattler = rymarz
Wladislaus = Władysław Dembinski Raszków Gastwirt und Fleischer = gospodarzx i rzeźnik
Thomas = Tomasz Dembnicki Raszków Korbmacher = koszykarz
Stanislaus = Stanisław Domoracki Raszków Kirchendiener = kościelny
Josef = Józef Domoradzki Raszków Tischler = stolarz
Paul = Paweł Dorożalski Raszków Obsthändler = handlarz owocami
Theophil = Teofil Drabęcki Raszków Tischler = stolarz
Anton = Antoni Dritter Raszków Postschaffner = konduktor
Jakob = Jakub Droszcz Raszków Arbeiter = robotnik
Johann = Jan Drygas Raszków Schuhmacher = szewc