Julius = Juliusz Albrecht Raszków Kleinsiedler = drobny posiadacz gruntu
Casimir = Kazimierz Ambroszkiewicz Raszków Gastwirt = gospodarz