Antoni Tabernacki Ostrów Wielkopolski ul. Wigury 2 urzędnik pocztowy
Władyslaw Taborek Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 20 inkasent
Franciszka Tacik Ostrów Wielkopolski i;. Raszkowska 2 wdowa
Stanislawa Tacik Ostrów Wielkopolski ul. 3-go Maja 30 gospodyni
Franciszek Tadeuszak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 37 urzędnik
Łucja Tadeuszak Ostrów Wielkopolski Rynek 18 krawcowa
Maciej Tadeuszak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 34 pracownik kolejowy
Olimpia Talaczyńska Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 13 wdowa
Kazimierz Talarski Ostrów Wielkopolski ul. Zielona 5 stolarz
Stanisław Talarski Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 4 piekarz
Emma Talaga Ostrów Wielkopolski Wenecja 17 kupcowa
Franciszek Talaga Ostrów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 1 nauczyciel
Franciszek Talbierz Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 29 fryzjer
Józef Talbierz Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 55 biurowy
Laura Tamnm Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 8 siostra miłosierdzia
Alfons Tanaś Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 14 biur
Stefan Tanaś Ostrów Wielkopolski ul. Generała Dębińskiego 6 kołodziej
Maria Tarkowska Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 14 nauczycielka
Maria Tarnowska Ostrów Wielkopolski Rynek 8 krawcowa
Kazimierz Tarnowski Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 53 dzierż.
Henryka Tarnożek Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 12
Franciszek Tasarek Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 9 urzędnik
Franciszek Tasarek Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 69
Jan Tasarek Ostrów Wielkopolski ul. Różana, dom wł. urzędnik kolejowy
Józef Tasarek Ostrów Wielkopolski ul. Różana, dom wł. pracownik kolejowy
Józef Tasarek Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 13 robotnik
Stefan Tasarek Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 126 robotnik
Stanisław Tasarek Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 29 ślusarz
Walenty Tasarek Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 9 robotnik
Wojciech Tasarek Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 4 pracownik kolejowy
Alfred Tasch Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 21 kowal
Marta Tasch Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 21
Władysława Tasiemska Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 34 kup.
Teodozja Tatar Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 32 gospodyni
Fryderyk Taubert Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24b kupiec
Maria Teifert Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 23 wł. nier.
Czesław Teinert Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 10-12 muzyk
Antoni Telega Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 8 urzednik kolejowy
Florian Telega Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 9 sekr.adw.
Józef Telega Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 46 pracownik kolejowy
Stanisław Telega Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 12a pracownik kolejowy
Wacław Telega Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 31 pracownik kolejowy
Józef Teodorczyk Ostrów Wielkopolski ul. Gajowa stolarz
Józefa Tepper Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 31a gospodyni
Stanisława Terakowska Ostrów Wielkopolski Droga Raszkowska 9
Anna Terka Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 1
Czesław Terka Ostrów Wielkopolski ul. Starotargowa 12
Stanisław Teter Ostrów Wielkopolski ul. Sobieskiego 3
Stanisław Teterycz Ostrów Wielkopolski ul. Zielona 2 robotnik
Walentyna Tęgosz Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 8 wdowa
Władysław Tęsiorowski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 58 kom. straży granicznej
Emilia Than Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 5
Herman Thoma Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 38 tokarz
Karol Thomas Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 17
Michał Thomas Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 12 urzędnik kolejowy
Roman Thomas Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 8 kupiec
Weronika Thomas Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 36 wdowa
Wilhelm Thurow Ostrów Wielkopolski ul. Sobieskiego 8 pracownik kolejowy
Tilgner, Dr Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6
Arnold Tisch Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 6 szklarz
Franciszek Tobiasz Ostrów Wielkopolski ul. Krańcowa 69 robotnik
Elżbieta Tobys Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 22 kier. par.
Stanisław Toczkowski Ostrów Wielkopolski Droga Raszkowska 17 monter
Józef Tokarski Ostrów Wielkopolski ul. Polna 16 robotnik
Wacław Tokarski Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25 robotnik
Stanisław Toma Ostrów Wielkopolski ul. Niska robotnik
Antoni Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 79 robotnik
Franciszek Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 65 maszynista kolejowy
Franciszka Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 23 wdowa
Jan Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Strzelecka 25 masz. elektr,
Jan Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 20 kowal
Jan Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Królowej Jadwigi 20
Józef Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 16
Ksawery Tomalak Ostrów Wielkopolski Droga Krotoszyńska 106 pracownik kolejowy
Leon Tomalak Ostrów Wielkopolski Droga Gorzycka 43 malarz
Leon Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 2 urzędnik kolejowy
Maria Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 4
Stanisław Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 27 ślusarz
Stanisław Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 32 woźnu bank.
Stanisław Tomalak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 32 dekarz
Bronislawa Tomas Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 25 gospodyni
Felicja Tomaszewska Ostrów Wielkopolski Rynek 5 lek. dent.
Franciszka Tomaszewska Ostrów Wielkopolski ul. Poniatowskiego 75 wdowa
Joanna Tomaszewska Ostrów Wielkopolski ul. Ułańska 8
Magdalena Tomaszewska Ostrów Wielkopolski ul. 3-go Maja 3 wdowa
Maria Tomaszewska Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 105 wdowa
Andrzej Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 20 emeryt
Antoni Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 106 pracownik kolejowy
Franciszek Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Żeromskiego 6a kupiec
Ignacy Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 116 kupiec
Jan Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 150 pracownik kolejowy
Ludwik Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 8 teletechnik
Ludwik Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. 3-go Maja 3 robotnik
Mieczyslaw Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 14 pracownik kolejowy
Stefan Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 8 urzędnik
Wojciech Tomaszewski Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1 restaurator
Franciszek Tomalik Ostrów Wielkopolski ul. Królowej Jadwigi 23 urzędnik sądowy
Michał Tomalik Ostrów Wielkopolski ul. Królowej Jadwigi 23 kupiec
Aleksander Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 10 restaurator
Antoni Tomczak Ostrów Wielkopolski ul, Starowiejska 16 robotnik
Bogdan Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 16 student
Franciszek Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 39 pracownik kolejowy
Jan Tomczak Ostrów Wielkopolski ul, Kaliska 21 robotnik
Jan Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 18 górnik
Jan Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 64 pracownik kolejowy
Karol Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Zielona 7 robotnik
Kazimierz Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 126 robotnik
Kazimierz Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 4 wł. drog.
Konstancja Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Przy Moscie Kolejowym 1 stróżka
Roman Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 3 piwowar
Stanisław Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 56 urzędnik kolejowy
Stefan Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 1-3 robotnik
Zofia Tomczak Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 4
Antoni Tomczyk Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 4 robotnik
Franciszek Tomczyk Ostrów Wielkopolski ul. Klonowicza 10 nauczyciel
Michał Tomczyk Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4 rolnik
Władysława Tomczykowska Ostrów Wielkopolski Droga Grabowska 112 gospodyni
Henryk Tomiak Ostrów Wielkopolski ul. 3-go Maja 3 urzędnik
Marcin Tomiak Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 25 ślusarz
Maria Tomkowska Ostrów Wielkopolski ul. Ks. Kompałły 9 wych.
Józef Topolan Ostrów Wielkopolski ul. Koszaroiwa 28 kupiec
Aron Topor Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 19 kupiec
Lajb Topor Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 19 handlarz
Katarzyna Toporowicz Ostrów Wielkopolski Rynek 30 gospodyni
Józef Torba Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 8 sanitariusz
Stefan Torba Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 8 sanitariusz
Pelagia Torchalska Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 2 wdowa
Idzi Torchalski Ostrów Wielkopolski Hallera 14a tokarz
Michał Torchalski Ostrów Wielkopolski ul. Generała Bema 60 pracownik kolejowy
Piotr Torchalski Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 26 pracownik kolejowy
Tomasz Torchalski Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 14 robotnik
Wawrzyn Torchalski Ostrów Wielkopolski ul. Żertomskiego 6 robotnik
Stanisław Torz Ostrów Wielkopolski ul. Batorego 11
Maria Torzecka Ostrów Wielkopolski Rynek 6 gospodyni
Wincenty Torzyk Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 18 pracownik kolejowy
Franciszek Tórz Ostrów Wielkopolski Droga Raszkowska 21 stolarz
Katarzyna Tórz Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 18 wdowa
Marcin Tórz Ostrów Wielkopolski ul, Polna 9 robotnik
Roch Tórz Ostrów Wielkopolski ul. Ks, Skorupki 32 urzędnik kolejowy
Franciszek Tosik Ostrów Wielkopolski Rynek 5 nauczyciel gimnazjum
Zofia Towstoles Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 2 wdowa
Julia Trachmann Ostrów Wielkopolski ul, Sądowa 1
Józefa Trachmann Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 5
Kurt Trachmann Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 23 stolarz
Jan Trager Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 9 krawiec
Stanisław Trawczyński Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 18 pracownik kolejowy
Jacenty Trawiński Ostrów Wielkopolski ul. M. Konopnickiej 7 woźny
Stanisław Trawiński Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 11 kupiec
Maria Trąmpczyńska Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25 marsz.
Staniław Treczka Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska kowal
Juliusz Trelenberg Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 12 stolarz
Antoni Trelka Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 9 robotnik
Antoni Trelka (filo de )
* 1881, † 1953
∞ al
Maria Bursztynowicz (filino de Teofil Bursztynowicz & Agnieszka Lachman)
* 1891, † 1961
infanoj:
1.
Władysława Trelka *.06.06.1920, † 19.05.1992 ∞ al Walenty Szczęch
2. Justyna Trelka *  (panna)
3. Bronisław Trelka * , ∞ al Irena …..
4. Aniela Trelka * , ∞ al ……
5. Teresa Trelka *
08.09.1928, † 25.12.2002, ∞ al … Kiełpiński
Wawrzyn Trelka Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 20 robotnik
Marianna Trębacz Ostrów Wielkopolski ul. Starotargowa 21 wdowa
Florentyna Troińska Ostrów Wielkopolski ul. Starotargowa 1
Józef Trojanowski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 152 robotnik kolejowy
Marian Trojanowski Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12 krawiec
Roman Trojanowski Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 92 post. P.P.
Wacław Truchliński Ostrów Wielkopolski pl. Bankowy 1 urzędnik
Idzi Trumpka Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 26a urzędmik kolejowy
Józefa Truszkowska Ostrów Wielkopolski ul. 3-go Maja 30
Michał Trzcieliński Ostrów Wielkopolski ul, Gimnazjalna 25 pracownik kolejowy
Stanisław Trzcieliński Ostrów Wielkopolski Rynek 14 urzędnik
Wawrzyn Trzcieliński Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 26 ślusarz kolejowy
Stanisław Trzciński Ostrów Wielkopolski Rynek 14 urzędnik
August Trzebiatowski Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 3 pracownik kolejowy
Zenon Trzebiński Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 10
Maria Trzebniak Ostrów Wielkopolski ul. Ułańska 4 gospodyni
Antoni Trzeciak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 12 robotnik
Maria Trzeciak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 4
Stanisław Trzeciak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 4 obuwnik
Wawrzyn Trzeciak Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 10 robotnik
Zofia Trzeciak Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 4
Antoni Trzepacz Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 21 fryzjer
Władysław Trzepacz Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 98 pracownik kolejowy
Franciszek Trzmiel Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 27 pracownik kolejowy
Ignacy Trzmiel Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 50 kołodziej
Jan Trzmiel Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska , dwór robotnik
Józef Trzmiel Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 2 malarz
Helena Tschapke Ostrów Wielkopolski Rynek 35 wł. nier.
Franciszek Tschiersch Ostrów Wielkopolski ul. Celna 15 urzędnik
Stefan Tuchocki Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 22 kupiec
Magdalena Tuczyńska Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 32 wdowa
Bolesław Tuczyński Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 126 malarz
Stanisław Tuczyński Ostrów Wielkopolski ul. Celna, hala targowa robotnik
Jan Turek Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 84 pracownik kolejowy
Janina Turek Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 10 urzędnik bankowy
Katarzyna Turek Ostrów Wielkopolski Droga Wysocka 5 wdowa
Stanisław Turek Ostrów Wielkopolski Droga Wysocka 5 muzyk
Franciszek Turkiewicz Ostrów Wielkopolski ul. Ceglana 6 pracownik kolejowy
Jan Turkiewicz Ostrów Wielkopolski ul, Składowa 9 pracownik kolejowy
Józef Turkowski Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 1 kowal
Czesław Turowski Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 20 urz. sam.
Edmund Turowski Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 20 krawiec
Feliks Turowski Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 20 urzędnik kolejowy
Zenon Turowski Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska obuwnik
Joanna Turska Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38 wdowa
Franciszek Turski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 31 szofer
Jan Turski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 64 szofer
Kazimierz Turski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 38 szofer
Włodzimiera Tusz Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 6 nauczycielka
Leokadia Tuszyńska Ostrów Wielkopolski ul. Sądowa 4
Alfred Tuszyński Ostrów Wielkopolski ul. Sądowa 4
Nikodem Tuszyński Ostrów Wielkopolski ul. Sądowa 4 kupiec
Franciszek Twardawa Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 50 restaurator
Piotr Twardogórski Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 37 pracownik kolejowy
Dnionizy Tworowski Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 25 robotnik
Stefan Tworowski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 30 urzędnik sądowy
Zenon Tycler Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 58 urzędnik
Maria Tyczyńska Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 29 wdowa
Władysław Tyczyński Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1 rzeźnik
Władysław Tykociński Ostrów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 1 kupiec
Halina Tylewicz Ostrów Wielkopolski ul. Kosciuszki 23 biuralistka
Józefa Tylińska Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 25 wdowa
Ignacy Tyloch Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 26 urzędnik
Marcin Tylski Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 12 kierownik pociągu
Władysława Tymke Ostrów Wielkopolski Rynek 7 wdowa
Antoni Tyrakowski Ostrów Wielkopolski Droga Gorzycka pracownik kolejowy
Franciszek Tyrakowski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 152 robotnik
Hipolit Tyrakowski Ostrów Wielkopolski ul. ul. Królowej Jadwigi 10a kupiec
Jan Tyrakowski Ostrów Wielkopolski ul. Polna 7 robotnik
Józef Tyrakowski Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 48 pracownik kolejowy
Wojciech Tyrakowski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 23 stolarz
Franciszek Tyszkowski Ostrów Wielkopolski Droga Krotoszyńska przemysłowiec
Zofia Tyzler Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 11