Maria Jabłońska Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 5 robotnica
Pelagia Jabłońska Ostrów Wielkopolski ul. Fabryczna 6 robotnica
Franciszek Jabłoński Ostrów Wielkopolski St. Targow. 4 robotnik
Józef Jabłoński Ostrów Wielkopolski ul. Kasprowicza 3
Józef Jabłoński Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 63 robotnik PKP
Piotr Jabłoński Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 226 pomocnik malarski
Stanisław Jabłoński Ostrów Wielkopolski ul. Okopowa 9 rzemieślnik
Józef Jachimek, Dr Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 117 profesor gimnazjum
Leon Jachowicz Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 9 krawiec
Marian Jachowicz Ostrów Wielkopolski ul. Ułańska
Józef Jackowiak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 14
Franciszek Jackowski Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 16b rencista
Jan Jackowski Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 50 pracownik PKP
Leon Jackowski Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 1 kowal
Mieczysław Jackowski Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 10-12
Antoni Jaeckel Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 20 inw. woj.
Franciszka Jagielska Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 21 wdowa
Franciszka Jagielska Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 44 wdowa
Stefania Jagielska Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 9 wdowa
Aleksander Jagielski Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 5 ref. handl.
Franciszek Jagielski Ostrów Wielkopolski ul. Kosciuszki 13 rzemieślnik
Roch Jagielski Ostrów Wielkopolski Rynek 30 robotnik
Stanisław Jagielski Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 21 robotnik
Władyslaw Jagielski Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 4 szofer
Wojciech Jagielski Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 18 robotnik
Seweryn Jagła Ostrów Wielkopolski Rynek 31 kupiec
Pelagia Jagodzińska Ostrów Wielkopolski ul. Składowa 8 robotnica
Florian Jagodziński Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10 puszk.
Władysław Jagodziński Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 121 malarz
Jan Jagsch Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 13 em. urz. gosp.
Mieczysław Jagsch Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 4 emeryt
Franciszek Jajcygrał Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41
Ignacy Jajcygrał Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 5 em. podk. skarb.
Ryszard Jajtner Ostrów Wielkopolski Rynek 27 mistrz krawiecki
Jan Jakóbek Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 40
Stanisław Jakóbek Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 153 robotnik
Stanisław Jakóbek Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 118 robotnik
Zofia Jakóbowska Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 6
Franciszek Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Olszowa 6 rzemieślnik
Franciszek Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 32
Franciszek Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 3 kupiec
Franciszek Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Mickiewicza 27 kier. poc.
Franciszek Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 25
Jan Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 9 robotnik
Leon Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 4 obr. pryw.
Roch Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 30 masz. PKP
Stanisław Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 4 robotnik
Wacław Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Królowej Jadwigi 20 wojażer
Wiktor Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 22 cieśla
Wincenty Jakóbowski Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 7 rzemieślnik PKP
Jan Jakszta Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 17 cieśla
Antonina Jakś Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 2 kancelistka
Władysław Jakś Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 2 cukiernik
Stanisław Jakubczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 71 piekarz
Wiktoria Jakubczak Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 161 wdowa
Władysław Jakubczak Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 19 rzemieślnik
Maria Hel. Jamrosz Ostrów Wielkopolski ul. Ledóchowskiego 8 pom. domowa
Władysław Jamroziak Ostrów Wielkopolski ul. Siewna 59 murarz
Jan Jamroży Ostrów Wielkopolski ul. Polna 10 kier. lok.
Józef Jamroży Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 28 kupiec
Stanisław Jamroży Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 36 asesor
Józef Jamry Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 5 rzemieślnik PKP
Stanisław Jamry Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 3 robotnik PKP
Stanisław Jamry Ostrów Wielkopolski ul. Starotargowa 16 robotnik
Antoni Janas Ostrów Wielkopolski ul. Wspólna 7b rzemieślnik PKP
Rozalia Janas Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 9 wdowa
Katarzyna Janaszak Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 33 wdowa
Maria Jänchen Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 100 wdowa
Czesław Janczewski Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 3 robotnik
Anna Janeczek Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 26 urzędniczka pocztowa
Antoni Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 50 handlarz
Elżbieta Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 30 wdowa
Elżbieta Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Ułańska 2 wdowa
Franciszek Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 24 pracownik PKP
Jan Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 24 ślusarz
Jan Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 54 podróżujący
Jan Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Polna 30 em. post. PP
Jan Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 5, dwór robotnik
Jan Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 20 ślusarz
Józefa Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 20
Marcin Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Polna 30 murarz
Maria Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 8 wdowa
Maria Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 9 wdowa
Pelagia Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Generała Wybickiego 22 mężatka
Roch Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Kasprowicza 1 technik
Stanisław Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Ceglana 19 stolarz
Stanisław Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 54 podróż.
Stanisław Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Generała Chłapowskiego 31 robotnik
Tomasz Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 30 robotnik
Tomasz Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 27 mistrz rzeźnicki
Tomasz Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 14 handlarz bydła
Władysław Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Polna 48a robotnik PKP
Wojciech Janiak Ostrów Wielkopolski Krępa, ul. Kaliska 7 rzemieślnik
Wojciech Janiak Ostrów Wielkopolski St. Targow. 3 pomocnik ślusarski
Wojciech Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 8 czeladnik szewski
Zofia Janiak Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 8 pomoc domowa
Helena Janicka Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 11 mężatka
Marcjanna Janicka Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 1 wdowa
Antoni Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 14 pom. masz.
Antoni Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 117 górnik
Franciszek Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 6 em. kolejowy
Ignacy Janicki Ostrów Wielkopolski Rynek 21 robotnik PKP
Jan Janicki Ostrów Wielkopolski Al. Słowackiego 17 st. technik ob.
Jan Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Wenecja 14 robotnik PKP
Jan Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 27 obuwnik
Marcin Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 2 robotnik
Mieczysław Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 64 post. P.P.
Roman Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 10 robotnik
Wacław Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 35 młynarz
Walenty Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Czarnieckiego 28 urzędnik KKO
Władysław Janicki Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 12 robotnik
Jan Janik Ostrów Wielkopolski Droga Raszkowska 23 robotnik
Albert Janiski Ostrów Wielkopolski ul. Wenecja 33 robotnik
Antonina Janiszewska Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 42 wdowa
Barbara Janiszewska Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 37 nauczycielka
Cecylia Janiszewska Ostrów Wielkopolski ul. Starokaliska 1 wdowa
Helena Janiszewska Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 31 wdowa
Wanda Janiszewska Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 31 freblanka
Jan Janiszewski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 25 robotnik
Stanisław Janiszewski Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 2 adwokat
Edward Janke Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 1 prakt.
Alfons Jankiewicz Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 21 mistrz cukierniczy
Antoni Jankiewicz Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 24 siodlarz
Władysław Jankiewicz Ostrów Wielkopolski Rynek 34 kupiec
Aleksy Jankowiak Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 37 mistrz fryzjerski
Marianna Jankowiak Ostrów Wielkopolski ul. Kwiatowa 21 wdowa
Michał Jankowiak Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 50 stangret
Tadeusz Jankowiak Ostrów Wielkopolski ul. Generała Wybickiego 22 robotnik
Elżbieta Jankowska Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 25
Franciszka Jankowska Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 3 mężatka
Maria Jankowska Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 1 kupcowa
Tekla Jankowska Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 18 wdowa
Waleria Jankowska Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 1 wdowa
Antoni Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 35 ślusarz
Antoni Jankowski Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 5 post. PP
Antoni Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 lekarz
Edmund Jankowski Ostrów Wielkopolski Droga Krotoszyńska 52 kupiec
Franciszek Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 45 robotnik
Franciszek Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna 1 robotnik
Henryk Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 38 biuralista
Ignacy Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Ogrodowa 12 maszynista PKP
Jakub Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 27 pracownik PKP
Jan Jankowski Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 34 konduktor PKP
Józef Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Zielona 5 stelmach
Józef Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Woźna 13 robotnik PKP
Łucjan Jankowski Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 35 kupiec
Roman Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Niska 62 ślusarz
Stanisław Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Sądowa 3 dorożkarz
Stefan Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 25 robotnik
Wacław Jankowski Ostrów Wielkopolski ul. Sądowa 1 adwokat
Władysław Jankowski Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 77 robotnik
Józef Janosik Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 4 ślusarz
Józef Janoszczyk Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 8 robotnik
Józef Janoś Ostrów Wielkopolski ul. Kasprowicza 26 robotnik
Jan Janota Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 3 robotnik
Stanisław Janota Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 30
Ignacy Janowicz Ostrów Wielkopolski Droga Wysocka 16 pracownik PKP
Anna Janowska Ostrów Wielkopolski ul. Fabryczna 11 krawcowa
Wacław Janowski Ostrów Wielkopolski ul. St. Targow. 6 kupiec
Andrzej Janusz Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 5 kupiec
Michał Januszkiewicz Ostrów Wielkopolski ul. Sądowa 3
Barbara Jany Ostrów Wielkopolski ul. Starowiejska 40 pomoc domowa
Marianna Jany Ostrów Wielkopolski Rynek 11 pomoc domowa
Andrzej Jańczak Ostrów Wielkopolski Droga Grabowska 115 górnik
Antoni Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 2 pom. ślusarski
Bolesław Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 29 rzemieślnik
Feliks Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 252 rzemieślnik PKP
Józef Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 62 robotnik
Józef Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 11 rzemieślnik PKP
Kazimierz Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 38 pom. masz.
Maria Jańczak Ostrów Wielkopolski Rynek 5 wdowa
Michalina Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 22
Piotr Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 38 wł. domu
Roch Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Wąska 1 stróż
Stanisław Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 4 prac. sąd.
Sylwester Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Pułaskiego 8 muzyk
Wojciech Jańczak Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 6 czeladnik rzeźnicki
Mikołaj Jańczyński Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 38 pośrednik majątkowy
Maria Jaracz Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 44 nauczycielka
Zofia Jarantowska Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 44
Wojciech Jarmużek Ostrów Wielkopolski Droga Wysocka 19 konduktor
Franciszek Jarnuczak Ostrów Wielkopolski Rynek 21 ślusarz
Józef Jarominiak Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 81 robotnik
Paweł Jarosik Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 26 rzemieślnik PKP
Ignacy Jarosz Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 70 urzędnik drzewny
Stanisław Jarosz Ostrów Wielkopolski Droga Odolanowska 13 kolejarz
Władysław Jarosz Ostrów Wielkopolski Droga Pleszewska 25 młynarz
:Ludwika Jaroszewska Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 1 nauczycielka
Bolesław Jarych Ostrów Wielkopolski ul. Koszarowa 36 formiarz
Katarzyna Jarych Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 105 wdowa
Stanisław Jarych Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 88 szklarz
Zofia Jarych Ostrów Wielkopolski ul. Zdunowska 3 pomoc domowa
Maria Jarzembicka Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 4 mężatka