Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Bonikowo (Borkau) • Choryń • Czarkowo (Czarkow) • Ćwikłowo • Darnowo (Dorngras) • Godziszewo (Hildenhof) • Goruszki (Wiesenfeld) • Granecznik formerly Graniecznik (Grenzvorwerk) • Gryżyna (Gryzyn also Grünau) • Gryżynka (Gryzynko) • Gurostwo • Ignacewo (Nutzlau) • Januszewo (Hausen) • Katarzynin (Katarzynowo also Katharinenhof) • Kawczyn (Weidenau) • Kiełczewo • Kobylniki also Kobelniki (Kobelnik also Rossdorf) • Kokorzyn (Hildingen) • Kościan (Kosten) • Krzan (Rettig) • Kurowo (Kurhofen) • Kurza Góra Nowa (Neu Kurzagora) • Kurza Góra Stara (Alt Kurzagora) • Łagiewniki (Lagiewnik) • Losówko (Lossowko also Justushof) • Mikoszki (Glimmen) • Nacław (Nasselgrund) • Nielęgowo (Nielengowo also Wiesenberg) • Nowe Oborzyska (Neu Oborzysk also Kuhnern) • Nowy Dębiec (Neu Dembiec also Eichfeld) • Nowy Lubosz (Neu Lubosch also Neu Lobendau) • Osiek (Axen) • Pelikan • Pianowo (Johannishof) • Ponin (Niedergrund) • Racot (Radungen) • Sepienko (Hardtbruch) • Sierakowo (Weizendorf) • Spytkówki (Spitkowki also Spitzen) • Stare Oborzyska (Alt Oborzysk also Petzelshof), Stary Dębiec (Alt Dembiec also Eichsee), Staru Lubosz (Alt Lubosch also Alt Lobendau) • Szczodrowo (Inselfeld) • Tamborowo (Tannenhof) • Turew (Auern) • Witkówki (Schwarzaue) • Wławie (Anberg) • Wronowo (Krähenhorst) • Wyskoć (Wyskotsch also Birkendorf) • Wyskoć Mała (Birkvorwerk also Birkenhof) • Wyskotowo (Wiesenhof)

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 422.44 (Pecna), 432.22 (Kościan) & 432.24 (Stare Bojanowo)
1:50 000: 422.4 (Grodzisk Wielkopolski), 432.2 (Kościan) & 433.1 (Śrem)
1:100 000: N-33-141/142 (Kościan)
1:200 000: N-33-XXXV (Poznań)