La familia nomo Stężycki en Pollando je la 31-a decembro 1990: 452 individuoj. En iamaj vojevodioj de:
The Stężycki surname in Poland at 31st December 1990:
 452 individulas. In former Provinces of:

Leszno: 150
Warszawa: 112
Poznań: 42
Zielona Góra: 37
Legnica: 21
Radom: 21
Lublin: 13
Łódź: 8
Piła: 7
Siedlce: 7
Kalisz: 5
Wrocław: 5
Gorzów: 4
Jelenia Góra: 4
Katowice: 4
Wałbrzych: 3
Bydgoszcz: 2
Elbląg: 2
Olsztyn: 2
Bielsko-Biała: 1
Częstochowa: 1
Kraków: 1

Ilość osób noszących nazwisko Stężycki w poszczególnych powiatach Wielkopolski (M=mężczyźni, F=kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof. Rymuta z Instytutu Języka Polskiego  PAN w Krakowie)

Gostyń (PoGo): F. 31, M. 37
Kościan (PoKś) : F. 24, M. 19
Leszno (PoLe): F. 10, M. 7
Leszno-city (PomLe): F. 8, M. 4
Oborniki (PoOb): F. 2, M. 4
Ostrów Wlkp. (PoOt): F. 2, M. 2
Pleszew (PoPl): F. 3, M. 1
Poznań (PoPo): F. 8, M. 9
Poznań-city (PomPo): F. 4, M. 4
Środa (Po Śd): F. 10, M. 9
Wagrowiec(PoWą): M. 3