Areo / Area / Obszar: 82 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 83.517

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Gosławice • Łężyn • Maliniec • Miądzylesie • Konin • Wilków

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 424.23 (Ślesin), 424.41 (Konin Pn) & 424.43 (Konin Pd)
1:50 000: 424.2 (Sompolno) & 424.4 (Konin)
1:100 000: N-34-133/134 (Konin)
1:200 000: N-34-XXXI (Konin)