Areo / Area / Obszar: 99 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 11.299

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Golina • Kaszuba • Nowy Dwór •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 424.32 (Golina), 424.34 (Rzgów) & 424.41 (Konin Pn)
1:50 000: 424.3 (Słupca) & 424.4 (Konin)
1:100 000: N-34-133/134 (Konin)
1:200 000: N-34-XXXI (Konin)