Areo / Area / Obszar: 73 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5.570

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Grzegorzew

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000 =  •
1:50 000 = •
1:100 000: N-34-133/134 (Konin)
1:200 000: N-34-XXXI (Konin)