Areo / Area / Obszar: 97 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 4.047

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Rychtal (Reichthal)

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 454.3 (Namysłów)
1:100 000: M-33-35/36 (Wrocław)
1:200 000: M-33-XII (Wrocław)