Areo / Area / Obszar: 88 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 4.669

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Beznatka, Bielawy, Bystrek, Ceków, Ceków-Kolonia, Cierpiatka, Gostynie, Huta, Kamień, Kamień-Kolonia, Korek, Kosmów, Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Magdalenów, Morawin, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Odpadki, Olendry, Orli Staw, Orzeł, Plewnia, Podzborów, Przedzeń, Przespolew Pański, Przespolew Kościelny, Radzany, Stare Prażuchy, Szadek, Szadykierz, Świdle.

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:
1:50 000: 434.4 (Dobra)
1:100 000: M-34-1/2 (Kalisz)
1:200 000: M-34-I (Kalisz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Żelazków • Mycielin • Malanów • Lisków • Koźminek


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, PL 62-834 Ceków Kolonia 51, tel. (0-62) 763 14 86

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca, Kosmów, PL 62-834 Ceków (gmina Ceków-Kolonia) {Kl: Koźminek, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny, Przespolew, PL 62-834 Ceków (gmina Ceków Kolonia) {Kl: Koźminek, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek, Poland (tel. 231 11 12 {centrex 315})