Administrativní členění: Velkopolsko 1905

Adresy a genealogické odkazy: Genealogické stránky • Statní archivy v Polsku

Dějiny krajů a regionální odkazy: Velkopolsko
Genealogická diskusní skupina (Mailing list) „Velkopolsko & Kujavsko“

Evropské rody: Velkopolsko

Genealogická bibliografie
1) Kraje: Polsko • Velkopolsko • Německá kolonizace ve střední a východní Evropě
2) Rody: polské
3) Bibliografická databáze k dějinám střední a východní Evropy (Institut Herdera v Marburgu)