Areo / Area / Obszar: 41+178 = 219 km² (city & country)

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 71.562 + 7.648 = 79.210 (city & country)

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Gniezno

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 413.4 (Gniezno)
1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)