Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.006 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 75.358

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (72):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1900
Борщів Borshchiv Borszczów 48700 11.251 Borszczów
Мельниця-Подільська Melnytsia-Podilska Mielnica 48752 3.866 Borszczów
Скала-Подiльська [Скала-над-Збручем] Skala-Podilska Skała 48722 4.504 Borszczów

Борщів

Мельнице-Подільська селищна рада (Мельниця-Подільська & Зелене)

Скала-Подільська селищна рада (Скала-Подільська)

vilaĝoj • villages • wioski • села (69):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1900
Бабинці Babyntsi Babińce ad Krzywcze 48744 Borszczów
Бережанка Berezhanka Bereżanka Borszczów
Білівці Bilivtsi Bielowce 48761 Borszczów
Більче-Золоте Bilche-Zolote Bilcze 48733 Borszczów
Боришківці Boryshkivtsi Boryszkowce 48763 Borszczów
Бурдяківці Burdiakivtsi Burdiakowce 48715 Borszczów
Вербівка Verbivka Wierzbówka Borszczów
Верхняківці Verkhniakivtsi Wierzchniakowce 48763 Borszczów
Вигода Vyhoda Wygoda 48758
Висічка Vysichka Wysuczka 48764 Borszczów
Вільховець Vilkhovets 48754
Вовківці Vovkivtsi Wołkowce 48724 Borszczów
Гермаківка Hermakivka Germakówka 48742 Borszczów
Глибочок Hlybochok Głęboczek 48731 Borszczów
Горошова Horoshova Horoszowa 48756 Borszczów
Грабівці Hrabivtsi
Гуштин Hushtyn Gusztyn 48714 Borszczów
Гуштинка Hushtynka Gusztynek Borszczów
Дзвенигород Dzvenyhorod Dźwinogród Borszczów
Дзвинячка Dzvyniachka Dźwiniaczka 48755 Borszczów
Дністрове Dnistrove 48757
Дубівка Dubivka Dębówka Borszczów
Жилинці Zhylyntsi
Залісся Zalissia Zalesie 48745 Borszczów
Залуччя Zaluchchia Załucze Borszczów
Збриж Zbryzh Zbrzyź Borszczów
Збручанське Zbruchanske
Зелене Zelene Zielona Olchowiecka ?
Іване-Пусте Ivane-Puste Iwanie Puste 48748 Borszczów
Іванків Ivankiv Iwanków 48723 Borszczów
Козаччина Kozachchyna Kozaczyzna Borszczów
Констанція Konstantsiia Konstancja Borszczów
Королівка Korolivka Korolówka 48736 Borszczów
Кривче Kryvche Krzywcze Górne 48741 Borszczów
Кудринці Kudryntsi Kudryńce 48750 Borszczów
Ланівці Lanivtsi Łanowce 48716 Borszczów
Латківці Latkivtsi Łatkowce Borszczów
Лосяч Losiach Łosiacz 48710 Borszczów
Михайлівка Mykhajlivka Michałówka 48765 Borszczów
Михалків Mykhalkiv Michałków Borszczów
Монастирок Monastyrok Monastyrek Borszczów
Мушкарів Mushkariv Muszkarów Borszczów
Мушкатівка Mushkativka Muszkatówka 48766 Borszczów
Нивра Nyvra Niwra 48740 Borszczów
Озеряни Ozeriany Jezierzany 48711 Borszczów
Окопи Okopy Okopy 48767 Borszczów
Олексинці Oleksyntsi Oleksińce 48732 Borszczów
Панівці Panivtsi Paniowce 48753 Borszczów
Пилатківці Pylatkivtsi Piłatkowce 48713 Borszczów
Пилипче Pylypche Filipkowce 48746 Borszczów
Пищатинці Pyshchatyntsi Piszczatyńce 48768 Borszczów
Підпилип’я Pidpylypia
Сапогів Sapohiv Sapohów 48769 Borszczów
Сков’ятин Skoviatyn Skowiatyn 48737 Borszczów
Слобідка-Мушкатівська Slobidka-Mushkativska Słobódka Muszkatowska 48770 Borszczów
Стрілківці Strilkivtsi Strzałkowce 48734 Borszczów
Трійця Trijtsia Trójca Borszczów
Трубчин Trubchyn Trubczyn Borszczów
Тулин Tulyn Tulin Borszczów
Турильче Turylche Turylcze 48726 Borszczów
Урожайне Urozhajne
Устя Ustia Uście Biskupie 48747 Borszczów
Худиківці Khudykivtsi Chudykowce 48771 Borszczów
Худіївці Khudiivtsi Chudyjowce Borszczów
Цигани Tsyhany Cygany 48712 Borszczów
Шершенівка Shershenivka Szerszeniowce 48730 Borszczów
Шишківці Shyshkivtsi Szyszkowce Borszczów
Шупарка Shuparka Szuparka 48743 Borszczów
Юр’ямпіль Yuriampil Jurjampol (Juryampol) Borszczów

Бабинецька сільська рада (Бабинці) • Vilaĝa Konsilantaro de Babyntsi • Rada Wiejska Babińców • Babyntsi Village Council (Babyntsi)

Більче-Золотецька сільська рада (Більче-Золоте, Монастирок, Мушкарів & Юр’ямпіль) • Vilaĝa Konsilantaro de Bilche-Zolote • Rada Wiejska Bilcza • Bilche-Zolote Village Council (Bilche-Zolote, Monastyrok, Mushkariv & Yuriampil)

Бурдяківська сільська рада (Бурдяківці, Дубівка & Збриж) • Vilaĝa Konsilantaro de Burdiakivtsi • Rada Wiejska Burdiakowców • Burdiakivtsi Village Council (Burdiakivtsi, Dubivka & Zbryzh)

Верхняківська сільська рада (Верхняківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Verkhniakivtsi • Rada Wiejska Wierzchniakowców • Verkhniakivtsi Village Council (Verkhniakivtsi)

Вигодська сільська рада (Вигода, Білівці, Боришківці, Окопи & Трубчин) • Vilaĝa Konsilantaro de Vyhoda • Rada Wiejska Wygody • Vyhoda Village Council (Vyhoda, Bilivtsi, Boryshkivtsi, Okopy & Trubchyn)

Висічанська сільська рада (Висічка) • Vilaĝa Konsilantaro de Vysichka • Rada Wiejska Wysuczki • Vysichka Village Council (Vysichka)

Вільховецька сільська рада (Вільховець) • Vilaĝa Konsilantaro de Vilkhovets • Rada Wiejska ??? • Vilkhovets Village Council (Vilkhovets)

Вовковецька сільська рада (Вовківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Vovkivtsi • Rada Wiejska Wołkowców • Vovkivtsi Village Council (Vovkivtsi)

Гермаківська сільська рада (Гермаківка) • Vilaĝa Konsilantaro de Hermakivka • Rada Wiejska Germakówki • Hermakivka Village Council (Hermakivka)

Глибочецька сільська рада (Глибочок) • Vilaĝa Konsilantaro de Hlybochok • Rada Wiejska Głęboczka • Hlybochok Village Council (Hlybochok)

Горошівська сільська рада (Горошова) • Vilaĝa Konsilantaro de Horoshova • Rada Wiejska Horoszowej • Horoshova Village Council (Horoshova)

Гуштинська сільська рада (Гуштин) • Vilaĝa Konsilantaro de Hushtyn • Rada Wiejska Gusztyna • Hushtyn Village Council (Hushtyn)

Дзвиняцька сільська рада (Дзвинячка) • Vilaĝa Konsilantaro de Dzvyniachka • Rada Wiejska Dźwiniaczki • Dzvyniachka Village Council (Dzvyniachka)

Дністровська сільська рада (Дністрове) • Vilaĝa Konsilantaro de Dnistrove • Rada Wiejska ??? • Dnistrove Village Council (Dnistrove)

Жилинська сільська рада (Жилинці) • Vilaĝa Konsilantaro de Zhylyntsi • Rada Wiejska ??? • Zhylyntsi Village Council (Zhylyntsi)

Заліська сільська рада (Залісся) • Vilaĝa Konsilantaro de Zalissia • Rada Wiejska Zalesia • Zalissia Village Council (Zalissia)

Збручанська сільська рада (Збручанське) • Vilaĝa Konsilantaro de Zbruchanske • Rada Wiejska ??? • Zbruchanske Village Council (Zbruchanske)

Іванківська сільська рада (Іванків, Бережанка, Гуштинка & Трійця) • Vilaĝa Konsilantaro de Ivankiv • Rada Wiejska Iwankowa • Ivankiv Village Council (Ivankiv, Berezhanka, Hushtynka & Trijtsia)

Івано-Пустенська сільська рада (Іване-Пусте) • Vilaĝa Konsilantaro de Ivane-Puste • Rada Wiejska Iwania Pustego • Ivane-Puste Village Council (Ivane-Puste)

Королівська сільська рада (Королівка) • Vilaĝa Konsilantaro de Korolivka • Rada Wiejska Korolówki • Korolivka Village Council (Korolivka)

Кривченська сільська рада (Кривче) • Vilaĝa Konsilantaro de Kryvche • Rada Wiejska Krzywcza Gornego • Kryvche Village Council (Kryvche)

Кудринецька сільська рада (Кудринці & Михайлівка) • Vilaĝa Konsilantaro de Kudryntsi • Rada Wiejska Kudryńc • Kudryntsi Village Council (Kudryntsi & Mukhajlivka)

Лановецька сільська рада (Ланівці, Козаччина & Тулин) • Vilaĝa Konsilantaro de Lanivtsi • Rada Wiejska Łanowiec • Lanivtsi Village Council (Lanivtsi, Kozachchyna & Tulyn)

Лосяцька сільська рада (Лосяч) • Vilaĝa Konsilantaro de Losiach • Rada Wiejska Łosiacza • Losiach Village Council (Losiach)

Мушкатівська сільська рада (Мушкатівка & Слобідка-Мушкатівська) • Vilaĝa Konsilantaro de Mushkativka • Rada Wiejska Muszkatówki • Mushkativka Village Council (Mushkativka)

Ниврянська сільська рада (Нивра & Залуччя) • Vilaĝa Konsilantaro de Nyvra • Rada Wiejska Niwry • Nyvra Village Council (Nyvra)

Озерянська сільська рада (Озеряни & Констанція) • Vilaĝa Konsilantaro de Ozeriany • Rada Wiejska Jezierzan • Ozeriany Village Council (Ozeriany)

Олексинська сільська рада (Олексинці) • Vilaĝa Konsilantaro de Oleksyntsi • Rada Wiejska Oleksińc • Oleksyntsi Village Council (Oleksyntsi)

Панівецька сільська рада (Панівці & Завалля) • Vilaĝa Konsilantaro de Panivtsi • Rada Wiejska Paniowiec • Panivtsi Village Council (Panivtsi & Zavallia)

Пилатківська сільська рада (Пилатківці & Грабівці) • Vilaĝa Konsilantaro de Pylatkivtsi • Rada Wiejska Piłatkowiec • Pylatkivtsi Village Council (Pylatkivtsi & Hrabivtsi)

Пилипченська сільська рада (Пилипче) • Vilaĝa Konsilantaro de Pylypche • Rada Wiejska Filipkowiec • Pylypche Village Council (Pylypche)

Пищатинська сільська рада (Пищатинці) • Vilaĝa Konsilantaro de Pyshchatyntsi • Rada Wiejska Piszczatyńc • Pyshchatyntsi Village Council (Pyshchatyntsi)

Сапогівська сільська рада (Сапогів) • Vilaĝa Konsilantaro de Sapohiv • Rada Wiejska Sapohowa • Sapohiv Village Council (Sapohiv)

Сков’ятинська сільська рада (Сков’ятин & Шишківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Skoviatyn • Rada Wiejska Skowiatyna • Skoviatyn Village Council (Skoviatyn & Shyshkivtsi)

Стрілковецька сільська рада (Стрілківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Strilkivtsi • Rada Wiejska Strzałkowiec • Strilkivtsi Village Council (Strilkivtsi)

Турильченська сільська рада (Турильче, Вербівка & Підпилип’я) • Vilaĝa Konsilantaro de Turylche • Rada Wiejska Turylcza • Turylche Village Council (Turylche, Verbivka & Pidpylypia)

Урожайнівська сільська рада (Урожайне, Дзвенигород & Латківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Urozhajne • Rada Wiejska ??? • Urozhajne Village Council (Urozhajne, Dzvenyhorod & Latkivtsi)

Устянська сільська рада (Устя & Михалків) • Vilaĝa Konsilantaro de Ustia • Rada Wiejska Uścia Biskupiego • Ustia Village Council (Ustia & Mykhalkiv)

Худиківська сільська рада (Худиківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Khudykivtsi • Rada Wiejska Chudykowiec • Khudykivtsi Village Council (Khudykivtsi)

Циганська сільська рада (Цигани) • Vilaĝa Konsilantaro de Tsyhany • Rada Wiejska Cygan • Tsyhany Village Council (Tsyhany)

Шершенівська сільська рада (Шершенівка) • Vilaĝa Konsilantaro de Shershenivka • Rada Wiejska Szerszeniowiec • Shershenivka Village Council (Shershenivka)

Шупарська сільська рада (Шупарка & Худіївці) • Vilaĝa Konsilantaro de Shuparka • Rada Wiejska Szuparki • Shuparka Village Council (Shuparka & Khudiivtsi)