Foraj kuzoj el Eŭropo

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

Laŭtema indekso / Indeks tematyczny: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polskaru: Русская версияua: Українська версія

Grandpolia Cifereca Biblioteko • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa • Velkopolská virtuální knihovna
Großpolnische Digitalbibliothek • Greater Poland Digital Library • Biblioteca Digital de Gran Polonia
Bibliothèque numérique de Grande Pologne • Nagy-lengyelországi Elektronikus Könyvtár
Biblioteca di Digital della Grande Polonia • Didžiosios Lenkijos Virtuali Biblioteka
Veľkopoľská virtuálna knižnica • Великопольська Цифрова Бібліотека
Biblioteca Digital da Grã-Polônia • Biblioteca Digitala de Polonia Mare

Helpmaterialoj por genealogoj
Pollando

Adreslibroj • Adressbücher • Address-books • Książki adresowe

 

Bibliografioj & katalogoj • Bibliographies & catalogs • Bibliografie & katalogi

Bibljografja do historji Tatarów w Polsce.
Bibljografja pamiętników polskich...
 

Biografiaj vortaroj • Biographical dictionaires • Słowniki biograficzne

 

Eklezioj Wyznania religijne

 

Emigracio Emigration Emigracja

Emigracya polska 1860-1890

Fremdlandaj setlintoj • Foreign setlers • Cudzoziemscy osadnicy

 

Genealogiaj verkoj • Genealogical works • Opracowania genealogiczne

 

Historio History Historia

Księstwo Warszawskie
Rządy pruskie na ziemiach polskich 1793-1807

Memoraĵoj Memoirs Pamiętniki

 

Nomlistoj • Namenverzeichnisse • Surname lists • Wykazy nazwisk

Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego...

Nobelaro • Nobility • Szlachta

Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty...
 
Przydomki szlachty pomorskiej
Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836,  z podaniem ich herbów na podstawie Dziennika Praw
 

Vortaroj de loknomoj • Gazetteers • Słowniki miejscowości

 

Vortaroj de propraj kaj familiaj nomoj • Surname Dictionaires • Słowniki imion i nazwisk

Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowotwórczych...

Aktualigo: septembro 2006

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Kodowanie: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: wrzesień 2006

Napisz do Worsten

© Worsten 2004