{} = individuoj loĝantaj en Pollando je 31.12.1990; osoby v Polsku dne 31.12.1990; Personen in Polen am 31.12.1990; individuals in Poland at 31 Dec. 1990; ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce na 31.12.1990 ( Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut, PAN, Kraków 1992-1994)  http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html  

Dobrucký http://ups.savba.sk/~miro/fish/tree.html

Dravecký http://www.dravecky.org/

Füzik http://www.fuzik.sk/index.files/frame.htm

Kaclík http://www.sozo.sk/rodina/najblizsia_rodina.php

Knurovský, Knurowski  {PL: 208}  http://www.home.sk/www/dudy/ 

Lalinský http://lalinsky.szm.sk/ftree.htm

Štúr http://www.stur.sk/rodokmen/rodokmen.htm

Zoch / Cochius {PL: 179}   http://www.zoch.szm.sk/