{PL:} = individuoj loĝantaj en Pollando je 31.12.1990; osoby v Polsku stav k 31.12.1990; Personen in Polen am 31.12.1990; individuals in Poland at 31 Dec. 1990; ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce na 31.12.1990 ( Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut, PAN, Kraków 1992-1994)  http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
{CZ: + } = individuoj loĝantaj en Ĉeĥio (viroj kaj virinoj) je 31.10.1999 ; osoby v Česku (muži a ženy) stav k 31.10.1999, individuals in Czech Republic  http://www.mvcr.cz/statistiky/jmena/index.html