W trakcie budowy drzewa genealogicznego obejmującego kilkanaście pokoleń szybko natrafiamy na gałęzie mieszkające w innych krajach, które mówią innymi językami. Będziemy wtedy zmuszeni przerwać nasze badania genealogiczne i rozpocząć wieloletnią żmudną naukę kilku trudnych języków narodowych. Wiadomo bowiem, że nasi dalecy kuzyni języka polskiego uczyć się nie będą. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby stowarzyszenia genealogiczne przyjęły esperanto jako język międzynarodowych kontaktów między genealogami różnych krajów. Już po trzymiesięcznej nauce można się nim swobodnie porozumiewać na tematy genealogiczne.

Panuje w Polsce powszechna opinia, że świat wybrał już angielski jako język światowy. Nie jest to prawdą. Połowa Anglików i Amerykanów nie potrafi poprawnie pisać po angielsku. Narody Europy nigdy się nie zgodzą, aby ich języki potraktowano jako mniej ważne od angielskiego. Dla przykładu przytoczę wyniki głosowania czytelników austriackiej gazety Der Standard w tej sprawie. Redakcja tej gazety zadała czytelnikom następujące pytanie:

Europa spricht in vielen Zungen – die meistgesprochene Sprache ist Englisch, gefolgt von Deutsch und Französisch. Soll eine davon “die” europäische Amtssprache werden? Welche Sprache sollte ein Europäer/eine Europäerin unbedingt beherrschen?

Europa mówi wieloma językami – najbardziej używanym językiem jest angielski, po nim niemiecki i francuski. Czy jeden z tych języków powinien zostać europejskim językiem urzędowym? Który język powinien koniecznie znać Europejczyk?

Redakcja Der Standard dała możliwość wyboru jednej z następujących opcji:

opcja tłumaczenie na polski Ilość głosujących Procent głosujących
Esperanto – damit es endlich neben einer eigenen Währung auch eine eigene europäische Sprache gibt. Esperanto – aby w końcu obok wspólnej waluty był także wspólny język. 6254 64,0
Deutsch niemiecki 1196 12,3
Englisch angielski 1075 11,0
Französisch francuski 765 7,8
Spanisch hiszpański 97 1,0
Andere inne języki 105 1,1
Die eigene Muttersprache reicht aus – Fremdsprachen werden völlig überbewertet. Znajomość własnego języka ojczystego wystarcza – języki obce są przeceniane 275 2,8
Razem głosujących 9767

Głosowanie jeszcze trwa i można aktualny wynik obejrzeć na stronie http://derstandard.at/?url=/?id=2375931 Wpierw trzeba jednak zaznaczyć swój wybór i kliknąć “Abstimmen” = głosować. Każdy może zagłosować tylko raz. Kto zna niemiecki może uczestniczyć w dyskusji na forum, które znajduje się na tej samej stronie poniżej wyników głosowania.

Widzimy, że język angielski wcale nie cieszy się poparciem Europejczyków. Jeżeli małe narody nie przegłosują w Parlamencie Europejskim uznania esperanta, obecny stan trwał będzie w nieskończoność.

Ludwikowi Zamenhofowi udało się dokonać cudownej syntezy języków europejskich. Został odrzucony niepotrzebny balast końcówek i form gramatycznych. System głoskowy stanowią samogłoski i spółgłoski łatwe do wymówienia dla każdego Europejczyka. Wiele osób uważa, że dzięki genialnemu systemowi przyrostków i przedrostków oraz łączeniu rdzeni wyrazowych, esperanto jest najbogatszym językiem świata. A pewne braki w niektórych dziedzinach język powszechnie używany szybko nadrobi. Potrzebna jest tylko odważna decyzja polityczna o uznaniu esperanta jako jednego z języków Europy, a życie pokaże, czy wygra angielski czy neutralne esperanto.

       Dobra znajomość kilku języków daje możliwość jednoczesnego uczestnictwa w kilku kulturach, dlatego winniśmy w miarę naszych możliwości poznawać inne europejskie języki etniczne. Jednak ludzie przychodząc na świat nie są równo obdarzeni talentami do nauki języków. Jeżeli zaczniemy naukę języków od tak trudnego jak angielski, to nie widząc szybkich efektów, możemy się całkowicie zniechęcić do nauki języków. Tymczasem osoby, które swą edukację lingwistyczną rozpoczęły od esperanta, spostrzegają po kilku miesiącach nauki, że biegłe opanowanie drugiego języka jest możliwe, że można nie tylko czytać i mówić, ale również myśleć i śnić w drugim języku. Wtedy wybierają sobie, jako trzeci, język tego kraju, który ich szczególnie interesuje. Jednak angielski dla wielu osób jest zbyt trudny do opanowania. Wystarczy podać przykład jednego z najgenialniejszych umysłów wszechczasów Alberta Einsteina. W wieku 54 lat  musiał emigrować z Niemiec do USA, gdzie do końca swego życia nie zdołał się nauczyć mówić poprawnie po angielsku. Jego współpracownik Leopold Infeld napisał, że Einstein znał tylko 300 słów po angielsku, mimo iż 22 lata pracował naukowo w USA. My naszego języka polskiego uczymy się w domu od rodziców, w przedszkolu, 12 lat w 3-stopniowej szkole. Mimo tylu lat nauki w dorosłym już życiu robimy wiele błędów językowych i prof. Miodek musi nas ciągle poprawiać. Obywatele krajów zachodnioeuropejskich języka polskiego, czeskiego czy litewskiego uczyć się nie będą. Będą w szkole latami szlifowali swoje języki narodowe i zawsze będą nad nami górą, chyba, że my, aby im dorównać, zaniedbamy nasze języki narodowe, ale wtedy utracimy naszą polską, czeską czy litewską tożsamość. Język stworzony przez Polaka Ludwika Zamenhofa jest markowym produktem Polski, z którego Polacy nie tylko powinni być dumni, ale również aktywnie promować go jako świetny środek komunikacji w jednoczącej się Europie.