La liro de la esperantistoj. Kolekto de versaĵoj en la lingvo internacia Esperanto. Eldonis Antoni Grabowski. Nürnberg 1893. 157 p. [nur tekstoj]

  1. Ho, mia kor’ Teksto de Ludoviko Zamenhof
  2. Kanto de studentoj – Gaudeamus igitur Tradukis Ludoviko Zamenhof
  3. Kie dom’ al mi? = Kde domov můj? (ĉeĥa nacia himno)
  4. La Espero Muziko de Félicien de Ménil. Vortoj de Ludoviko Zamenhof
  5. La kapelo
  6. La gaja migranto
  7. Latva popola kanto
  8. Lorelej’ Tradukis Ludoviko Zamenhof
  9. Malgrandrusa kanteto
10. Mia mizero
11. Nokta kanto de soldato

1929

Internacia kantaro

Internacia kantaro. Kantoj kolektitaj kaj tradukitaj de Paul Bennemann. Eldonis Ferdinand Hirt & Sohn. Leipzig 1929. 100 p. [nur tekstoj]

    1. Abio vi = O Tannenbaum (34, germana)
    2. Ach du klarblauer Himmel = Ho bluega ĉielo! (45, germana)
    3. Ach, neni tu (23, ĉeĥa)
    4. Ach, wie ists möglich dann (55, germana)
    5. Adiaŭ, Marianeto (85, kataluna)
    6. Agordu la brustojn = La tagiĝo (2, esperanta) Vortoj de Antoni Grabowski
    7. Aiz upitez es uzaugu = (100, latva)
    8. A-la-la (60, hebrida)
    9. Al blinda knab’ mi sentis (62, hispana)
  10. Al Di’, la Sinjoro, ni iras (108, nederlanda)
  11. Alfluginta birdeto (35, germana)
  12. Al la esperantistaro (3, esperanta)
  13. Allahu akbar (14, araba)
  14. Al vi, bela amatino (75, itala)
  15. Amanto kun la karulin’ (8, angla)
  16. Am Brunnen vor dem Tore (37, germana)
  17. Amis mi hieraŭ (101, litova)
  18. Amkanto (116, portugala)
  19. Anjo de Tharaŭ = Ännchen von Tharau (36, germana)
  20. Ännchen von Tharau = Anjo de Tharaŭ (36, germana)
  21. Auld Lang Syne (127, skota)
  22. A un niño ciego (62, hispana)
  23. A Yankee boy is trim and tall (145, usona)
  24. Baldaŭ la nokto venos (141, usona)
  25. Baldaŭ mortos jaro nuna (89, kimra)
  26. Bäm Hontertstroch (137, transilvania)
  27. Benu vi, sundio granda (69, indiana)
  28. Bergerette = La paŝtistineto (33, franca)
  29. Bheir mi ò ro bhan o (60, hebrida)
  30. Bin ech mir gegangin (83, jida)
  31. Biz al solit gülüdit (138, turka)
  32. Blago, blago (94, kroata)
  33. Blankajn ŝafojn knabino paŝtadis (17, bohema)
  34. Bluebells of Scotland (136, skota)
  35. Boleraz, boleraz (129, slovaka)
  36. Bolero (62, hispana)
  37. Bonvenon, amiko (7a, esperanta)
  38. Branĉu vi kun dolĉega flor’ (68, ĉina)
  39. Brilu fajre orienta suno (93, kroata)
  40. Brüder reicht die Hand zum Bunde (43, germana)
  41. Burlaki (43, rusa)
  42. Centre de Amerik’ fruktoporta (92, kostarika)
  43. Čeznuće za dragim (93, kroata)
  44. Csicseri borsó (65, hungara)
  45. Csillag elég ragyog az égen (67, hungara)
  46. Ĉe la bordo de Alano (9, angla)
  47. Ĉe la gaja rivereto (119, rusa)
  48. Ĉe nia konatiĝo (124, skota)
  49. Ĉe puto antaŭ l’urbo (37, germana)
  50. Ĉio tetegas min (125, skota)
  51. Ĉiuj estas ekscititaj (26, estona)
  52. Ĉu kantoron prenos vi (136, transilvania)
  53. Ĉu vi memoras (117, rumana)
  54. Danubon foje iris mi (130, slovena)
  55. Delikataj vi floroj (147, ario el „Xerxes“)
  56. Der er et yndigt (24, dana)
  57. De sur tiu monteto (146, valona)
  58. Die Blümelein, sie schlafen (47, germana)
  59. Diru la vorton. kaŝitan en kor’ (70, irlanda)
  60. Dixie-land’ (142, usona)
  61. Dolĉa amo plena de ĝemoj (148, ario el “Figaro“)
  62. Dolĉa odoro leviĝas (135, svisa)
  63. Dormu, kara infanet’ (78, japana)
  64. Dormu vi, filineto (61, hebrida)
  65. Du gamla, du fria (134, sveda)
  66. Dum gardostar’ en nokta hor’ (38, germana)
  67. Dum mi estis en junec’ (86, kataluna)
  68. Dum vintra pluv’ (30, flandra)
  69. Early one morning (10, angla)
  70. Ej uchnjem (121, rusa)
  71. Ekbruegis montoj (22, ĉeĥa)
  72. Ekfluganta el Francujo (87, kataluna)
  73. Eksonu, kanto (80, java)
  74. Eltrinku la vinon (39, germana)
  75. En Cuba, la isla hermosa (97, kuba)
  76. En el centro de América hermosa (92, kostarika)
  77. En ĝarden’ de l’ patro (31, franca)
  78. En kotonlando mi volus esti (142, usona)
  79. En Kubo, bela land’ (97, kuba)
  80. En la mondon venis nova sento (1, esperanta) Muziko de Félicien de Ménil. Vortoj de Ludoviko Zamenhof
  81. En nokta hor’ (40, germana)
  82. En ombra valo turnas (41, germana)
  83. Er hot mirzigesuggt (82, jida)
  84. Es ist bestimmt in Gottes Rat (49, Germana)
  85. Espero, La (1, esperanta) Muziko de Félicien de Ménil. Vortoj de Ludoviko Zamenhof
  86. Estis temp’, kiam floris ni (138, turka)
  87. Es waren zwei Königskinder = La gereĝidoj (56, germana)
  88. Eta pino, bela pin’ (79, japana)
  89. Feliĉega estas ĉiu (94, kroata)
  90. Feliĉega vi (42, germana)
  91. Flor’, beleta floro (105, moravia)
  92. Floricică de pe rît (118, rumana)
  93. Fluas akvo 106, (moravia)
  94. Fratoj, manon donu kore (43, germana)
  95. Frue dum matenet’ (102, litova)
  96. Funebre kovras la krepusko valon (149, ario el „Tannhäuser“)
  97. Gaudeamus igitur = Kanto de studentoj (44, latina)
  98. Gde si moja = Kie estas vi, kolombo? (140, ukraina)
  99. Golden slumbers kiss your eyes = Oraj sonĝoj kisu vin (11, angla)
100. Ĝoju, ĝoju ni, kolegoj = Gaudeaums igitur (44, latina) Tradukis Ludoviko Zamenhof
101. Haaheo ka ua ina pali (58, havaja)
102. Haltu, ŝpinrado (65, hungara)
103. Havas mi deziron (103, macedona)
104. Heilige Quelle reiner Triebe (148, ario el „Figaro“)
105. Hej, levu la standardon (6c, esperanta)
106. Helpon, reĝo (111, negra)
107. Her nor di schaein maeidele (81, jida)
108. Hieraŭ min petis knabin’ (16, aŭstra)
109. Hime macu (79, japana)
110. Ho bluega ĉielo (45, germana)
111. Ho, ĉe l’ reven’ de la printempo (32, franca)
112. Hodiaŭ ne atendu (112, norvega)
113. Ho, kien li iris (126, skota)
114. Hokihoki tonu mai te wairua o (104, maoria)
115. Ho, knabin’ ne trompu (95, kroata)
116. Holl amrant-au’r ser ddywedant (91, kimra)
117. Ho malgranda hejmo mia (15, araba)
118. Home, sweet hnome (12, angla)
119. Ho. mi sopiras al la hejmo (143, usona)
120. Ho-ro Lady bhig (61, hebrida)
121. Ho, se mi povus mia nomi ŝin (28, finnlanda)
122. Ho tili’, ho tili’ (129, slovaka)
123. Ho vi belulino (81, jida)
124. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten = Lorelej (51, germana) Vortoj de Heinrich Heine. Tradukis L. Elb
125. Ihren Schäfer zu erwarten (48, germana)
126. Ili metis la kadavron (66, hungara)
127. Imam jednu želju (103, macedona)
128. In einem kühlen Grunde (41, germana)
129. In stiller Nacht (40, germana)
130. It was a lover and his lass (8, angla)
131. I wish i was in de land of cotton (142, usona)
132. Ja, binti melesik dâb (25, egipta)
133. Jano Paŝtis bovojn (107, moravia)
134. Je la fin’ de junio (63, hispana)
135. Jen la kanto de kuraĝ’ (4, esperanta)
136. Jen la lasta rozeto (71, irlanda)
137. Jen lando kun arbar’ (24, dana)
138. Jen sidas belknabin’ (133, sveda)
139. John Anderson. my Jo (124, skota)
140. Junak vjere i nevjere (95, kroata)
141. Junkoj verdas en ĝarden’ (139, turka)
142. Kantu, fratoj (132. soraba)
143. Kara Bretonlando (19, bretona)
144. Kesällä rannan ruohistossa (29, finnlanda)
145. Kial vi min turmentadas (20, bulgara)
146. Kiam juna estis mi (57, greka)
147. Kidale ‘dale Desu (111, negra)
148. Kie estas vi, kolombo = Gde si moja (140, ulraina)
149. Kiom estas de l’ aŭror’ (122, serba)
150. Kiom vi estas bela (88, kataluna)
151. Kitették a holttestet az udvarra (66, hungara)
152. Kiu marvojaĝos kun ni (109, nederlanda)
153. Knab’ rozeton vidis li (46, germana)
154. Kommt ein Vogel geflogen (35, germana)
155. Kozako, La = Tan na górze jawor stoi (115, pola) Tradukis Antoni Grabowski
156. Kun kvincent  ŝafoj (33, franca)
157. La bela verda stelo (5, esperanta)
158. La bosko fraksena (90, kimra)
159. La floroj de l’ ĝardeno (47, germana)
160. Là-haut sur la motagne (146, valona)
161. La karulon ŝi sopiris (48, germana)
162. La negroj ĝojas (144, usona)
163. Last rose of summer (71, Irlanda)
164. Laßt alle Gott uns loben (18, bohema)
165. La tag’ mallaŭte mortas (116, portugala)
166. Laŭ Didestino (49, germana)
167. Levu la glasojn (7b, esperanta)
168. Li estas bonegulo 7d, esperanta)
169. Li forte ĵuris min (82, jida)
170. Long, long ago (70, irlanda)
171. Lorelej = Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (51, germana) Vortoj de Heinrich Heine. Tradukis L. Elb
172. Mädchen mit dem roten Mündchen (53, germana)
173. Mägdlein von früh bis spät (133, sveda)
174. Mägdlein weidet (17, bohema)
175. Malestas tie ĉi (23, ĉeĥa)
176. Malnovajn gekonatojn (127, skota)
177. Ma normandie (32, franca)
178. Marianeto, Kanto al (85, kataluna)
179. Matene tre frue (10, angla)
180. Medche, wält t’en Kanter nien (136, ransilvania)
181. Mein Drindl hat g’sagt (16, aŭstra)
182. Mi foriris por a ceti ezokon (83, jida)
183. Mi foriris al Gorensko (131, slovena)
184. Miĥael’, al via sano = Trinkokanto (114, pola) Tradukis Paul Bennemann
185. Militon iris irlanda bard’ = Minstrel Boy, The (72, irlanda)
186. Minstrel Boy, The = Militon iris irlanda bard’ (72, irlanda)
187. Moaus zur (59, hebrea)
188. Morgaŭ mi sur fremda voj’ = Morgen muß ich fort von hier (50, germana)
189. Morgen muß ich fort von hier = Morgaŭ mi sur fremda voj’ (50, germana)
190. My old Kentucky home (144, usona)
191. Najtingalo, najtingal’ (120, rusa)
192. Ne ekzistas tero pli rava (73, irlanda)
193. Negrasa estas Yankee-knab’ (145, usona)
194. Ne scias mi, kial mi estas (51, germana)
195. Ne timetu, kara mia (91, kimra)
196. Nun laŭdu gaje Dion (18, bohema)
197. O du fröhliche (42, germana)
198. O du mein holder Abendstern (149, ario el „Tannhäuser“)
199. Oer yw’r gwr sy’n methu caru (89, kimra)
200. Ofte al mi venas (104, maoria)
201. Ofte en paca nokt’ = Oft in the stilly night (74, irlanda)
202. Oft in the stilly night = Ofte en paca nokt’ (74, irlanda)
203. Old folks at home (143, usona)
204. Ombra mai fu (147, ario el „Xerxes“)
205. Onder moeders paraplu (110, bederkanda)
206. Ono kidung rumekso (80, java)
207. On Richmond Hill (13, angla)
208. On the banks of Allan Water (9, angla)
209. Oraj sonĝoj kisu vin (11, angla)
210. O Tannenbaum  = Abio vi (34, germana)
211. Paca nokt’, sankta nokt’ = Stille Nacht, heilige Nacht (52, germana)
212. Pacon al homoj bobvolantaj (6a, esperanta)
213. Pamylėjau vakar (101, litova)
214. Panjo al Radko ekdiris (21, bulgara)
215. Paŝtistineto, La = Bergerette (33, franca)
216. Per giria-girele (102, litova)
217. Pije Kuba do Jakuba (114, pola)
218. Plezuroj palacaj ne plaĉas al mi (12, angla(
219. Pluvonub’ la ro\ifojn jen balaas (58, havaja)
220. Pojće, bratřa (132, soraba)
221. Pojdem na Gorensko (131, slovena)
222. Porgi amor qualche ristoro (148, ario el „Figaro“)
223. Princinoj, la tri (31, franca)
224. Quan jo n’eri pititet (86, kataluna)
225. Radkina majka (21, bulgara)
226. Rivereto, Ĉe la gaja (119, rusa)
227. Robin Adair (135, skota)
228. Rok’ de l’ savo (59, hebrea)
229. Rozem kaisu istabinu = Rozojn ŝutis mi (98, latva)
230. Rozojn ŝutis mi = Rozem kaisu istabinu (98, latva)
231. Ruĝobuŝa knabineto (53, germana)
232. Sah ein Knab’ ein Röslein stegn (46, germana)
233. Sambukerbet’ (137, transilvania)
234. Sankta Luĉio (76, itala)
235. Seht wie die Sonne (54, germana)
236. Should auld acquaintance (127, skota)
237. Sidas sep virinoj = Sizen siben waber (84, jida)
238. Sindžirići zweče (123, serba)
239. Sizen siben waber = Sidas sep virinoj (84, jida)
240. Steh ich in finstrer Mitternacht (38, germana)
241. Steletoj sur ĉielo lumas (67, hungara)
242. Stii tu (117, rumana)
243. Stille Nacht, heilige Nacht = Paca nokt’, sankta nokt’ (52, germana)
244. Sub de l’ patrino pluvombrel’ (110, nederlanda)
245. Suben jam la sun’ kliniĝis (113, norvega)
246. Sub verda stel’ (7c, esperanta)
247. Suissesse, La – au bord du lac (135, svisa)
248. Suno kuris ne haltante (99, latva)
249. Sur la lago inter kanoj (29, finnlanda)
250. Sur la mar’ brilas = Sankta Luĉio (76, itala). Tradukis Cl. Bicknell
251. Sur monteto tie staras = Tam na górze (115, pola) Tradukis Antoni Grabowski
252. Sur Richmond Hill loĝadas (13, angla)
253. Swanee Robber, The (143, usona)
254. Ŝpinu filineto (133, sveda)
255. Ŝto me maĉiŝ (20, bulgara)
256. Tam na górze = Sur monteto tie staras (115, pola) Tradukis Antoni Grabowski
257. Tek saulite tecedama (99, latva)
258. The Minstrel Boy to the war is gone (72, irlanda)
259. There is not in the wide world a valley (73, irlanda)
260. Tik e tik e tok (77, itala)
261. Tintiletoj tintas (123, serba)
262. Tiru forte (121, rusa)
263. ‘Tis the last rose of summer (71, irlanda)
264. Tko je rodjen Hrvat (96, kroata)
265. Trans rivero mi kreskadis (100, latva)
266. Tra via eluzita silkĉemizo (25, egipta)
267. Trinkokanto (114, pola)
268. Tsopanakos imuna (57, greka)
269. Tuljak (26, estona)
270. Ulovio je djevojku (130, slovena)
271. Unha noite no muiño = Unu nokt’ en muelejo (64, hispana)
272. Unu nokt’ en muelejo = Unha noite no muiño (64, hispana)
273. Venu hejmen, amatin’ (27, estona)
274. Verda stelo, La (5, esperanta)
275. Vi alta, multaĝa (134, sveda)
276. Vi bordoj de la bela Dun’ (128, skota)
277. Vidu jen. kiel sin klinas (54, gerrmana)
278. Vi floreto ĉe rivero (118, rumana)
279. Vi sole, bela flor’ (55, germana)
280. Vivadis du gereĝidoj (56, germana)
281. Vivu Esperanto (6b, esperanta)
282. Vivu la kroatoj (96, kroata)
283. Vivu Zamenhof (6d, esperanta)
284. Voi jos  omakseni saisin (28, finnlanda)
285. Wie gaat mee over zee (109, nederlanda)
286. Wohlauf noch getrunken (39, germana)
287. Work, for the night is coming (141, usona)
288. Ya beity (15, araba)
289. Yankee doodle (145, usona)
290. Ye banks and braes o’ bonnie Doon (128, skota)
291. Yn Mhalas Llwyn on gynt (90, kimra)
292. Život ne traje dugo = La vivo ne daŭras longe (122, serba)