Community of Zelazkow (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Żelazków

Distrikto de / County of Kalisz

image

Grandpolio

Żelazków

Areo / Area / Obszar: 114 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.916

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Anielin, Biernatki, Chrusty, Czartki, Dębe, Florentyna, Garzew, Goliszew, Góry Zborowskie, Góry Złotnickie, Helenów, Ilno, Janków, Kokanin, Kolonia Kokanin, Kolonia Skarszewek, Koronka, Michałów, Niedźwiady, Nowy Borków, Pólko, Russów, Russówek, Skarszew, Skarszewek, Stary Borków, Strugi, Szosa Turecka, Tykadłów, Witoldów, Wojciechówka, Zborów, Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Żelazków.

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:25 000: 434.32 (Stawiszyn), 434.34 (Kościelna Wieś), 434.41 (Malanów) & 434.43 Lisków

1:50 000: 434.3 (Pleszew) & 434.4 (Dobra)

1:100 000: M-34-1/2 (Kalisz)

1:200 000: M-34-I (Kalisz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Blizanów • Stawiszyn • Mycielin • Ceków-KoloniaOpatówekKalisz


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, PL 62-817 Żelazków, tel. (0-62) 769 10 41

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Ap.,Stary Borków, PL 62-815 Kokanin (gmina Żelazków) {Kl: Kalisz I, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka NMP Niepokalanie Poczętej,Goliszew, PL 62-817 Żelazków {Kl: Stawiszyn, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny, PL 62-815 Kokanin (gmina Żelazków) {Kl: Kalisz I, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego,Dębe, PL 62-817 Żelazków {Kl: Koźminek, fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny, PL 62-816 Tykadłów (gmina Żelazków) {Kl: Stawiszyn, fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek, Poland (tel. 231 11 12 {centrex 315})


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Kalisz (Kalisch

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Żelazków / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Żelazków / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Żelazków:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.