Community of Wagrowiec (Greater Poland)

image

Foraj Kuzoj el Grandpolio

Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo

Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:Esperanta versiocs:Česká verzede:Deutsche Version  • en:English versiones:Versión españolafr: Version françaiseit:Versione italianapl:Wersja polska


image

Komunumo de / Community of

Wągrowiec

Distrikto de / County of Wągrowiec (1905 & 2003)

image

Grandpolio

Wągrowiec

Areo / Area / Obszar: 18 + 348 = 366 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 24.478 (city) + 11.415 (country) = 35.893

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Wągrowiec

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 403.3 (Chodzież), 403.4 (Kcynia), 413.1 (Wągrowiec) & 413.2 (Żnin)

1:100 000: N-33-119/120 (Wągrowiec)

1:200 000: N-33-XXX (Wągrowiec)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Rogoźno • Budzyń • Margonin • GołańczDamasławekMieściskoSkoki


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kościuszki 17, PL 62-100 Wągrowiec, tel. (0-67) 262 15 06

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła, ul. Klasztorna 16, PL 62-100 Wągrowiec, tel. (0-67) 262 09 99 {Gn: Wągrowiec, fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, PL 62-100 Wągrowiec , tel. (0-67) 262 15 60 {Gn: Wągrowiec, fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, Grylewo, PL 62-104 Pawłowo Żońskie, tel. (0-61) (gmina Wągrowiec) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, ul. Poprzeczna 3, PL 62-105 Łekno, tel. (0-61) (gmina Wągrowiec) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny M.,Potulice, PL 62-112 Runowo (gmina Wągrowiec)  {Po: Rogoźno, fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie,ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wagrowiec (Wongrowitz

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Wągrowiec / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Wągrowiec / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Wągrowiec:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

image

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003