Community of Szamocin (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Szamocin

Distrikto de / County of Chodzież (1905 & 2003)

image

Grandpolio

Szamocin

Areo / Area / Obszar: 126 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 7283

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Szamocin

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 403.1 (Wyrzysk), 403.2/L (Sadki), 403.3 (Chodzież) & 354.3 (Kcynia)

1:100 000: N-33-107/108 (Nakło n. Notecią)

1:200 000: N-33-XXX (Wągrowiec)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Chodzież • Miasteczko Krajeńskie • Białośliwie • WyrzyskGołańczMargonin


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 64-820 Szamocin, tel. (0-67) 284 81 01

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka NMP Wspomożycielki Wiernych, ul. Kościelna 13, PL 64-820 Szamocin {Po: Chodzież, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa,Raczyn 30, PL 64-814 Nałęcza (gmina Szamocin) {Po: Chodzież, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Chodziez (Kolmar

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Szamocin / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Szamocin / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Szamocin:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.