Community of Stawiszyn (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Stawiszyn

Distrikto de / County of Kalisz

image

Grandpolio

Stawiszyn

Areo / Area / Obszar: 78 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 7.347

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś TrzeciaŁyczyn, Miedza, Nowy Kiączyn, Petryki, Piątek Mały, Piątek Mały-Kolonia, Piątek Wielki, Pólko-Ostrówek, Stary Kiączyn, Stawiszyn,, Werginki, Wyrów, Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, Zbiersk-Kolonia, Złotniki Małe-Kolonia.

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:25 000: 434.14 (Grodziec) & 434.32 (Stawiszyn)

1:50 000: 434.1 (Rychwał) & 434.3 (Pleszew)

1:100 000: M-34-1/2 (Kalisz)

1:200 000: M-34-I (Kalisz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Blizanów • Grodziec • Rychwał • MycielinŻelazków


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Szosa Pleszewska 3, PL 62-820 Stawiszyn, tel. (0-62) 752 80 79 w. 34

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Ap., PL 62-820 Stawiszyn  {Kl: Stawiszyn, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina,Piątek Wielki, PL 62-820 Stawiszyn {Kl: Stawiszyn, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka św. Urszuli, PL 62-830 Zbiersk (gmina Stawiszyn) {Kl: Stawiszyn, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek, Poland (tel. 231 11 12 {centrex 315})


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Kalisz (Kalisch

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Stawiszyn / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Stawiszyn / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Stawiszyn:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.