Community of Radomin (Kujavia)

image

Foraj Kuzoj el Kujavio

Kujavian Distant Cousins

Genealogia retejo

Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:Esperanta versiocs:Česká verzede:Deutsche Version  • en:English versiones:Versión españolafr: Version françaiseit:Versione italianapl:Wersja polska


image

Komunumo de / Community of

Radomin

Distrikto de / County of Golub-Dobrzyń (2004)

Distrikto de / County of Lipno (1897)

Kujavio

Radomin

Areo / Area / Obszar: x km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: x

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:25 000:

1:50 000:

1:100 000: N-34-99/100 (Brodnica), N-34-109/110 (Inowrocław), N-34-111/112 (Sierpc), N-34-121/122 (Radziejów) & M-34-123/124 (Płock, Włocławek)

1:200 000: N-34-XXV (Bydgoszcz), N-34-XXVI (Brodnica), N-34-XXXI (Konin) & 34-XXXII (Płock)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Golub-Dobrzyń • Wąpielsk • Brzuze • Zbójno


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. , PL 8

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, PL 85-009 Bydgoszcz, tel. (52)  322 96 76

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka, PL 8

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Radomin / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Radomin / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Radomin:


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta  
Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retpaĝaro „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

image

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003