Community of Przytoczna (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Przytoczna

Distrikto de / County of Międzyrzecz

Distrikto de / County of Skwierzyna (1905)

Grandpolio

Przytoczna

Areo / Area / Obszar: 184 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5.998

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • •  •  • Przytoczna (Prittisch) •

Loĝloko Germana

nomo
Distrikto

1905
Loĝantaro 1905 Katolika

paroko

1905
Evangeliana

paroko

1905
Oficejo pri

civila stato

1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 411.4 (Skwierzyna)

1:100 000: N-33-127/128 (Międzyrzecz)

1:200 000: N-33-XXXIV (Świebodzin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:BledzewSkwierzynaMiędzychódPszczewMiędzyrzecz


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. , PL 6

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Grottgera 24/25,  PL 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 722 79 68

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej, ul. Jeziorna 8, PL 66-340 Przytoczna, tel. (0-95) 749-30-41 {ZG: Rokitno}

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej, PL 66-342 Goraj 23, tel. (0-95) (gmina Przytoczna) {ZG: Rokitno}

Parafia Rzymskokatolicka św. Matki Bożej Rokitniańskiej, PL 66-341 Rokitno 66, tel. (0-95) 749-30-43 (gmina Przytoczna) {ZG: Rokitno}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

 


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Skwierzyna (Schwerin

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Przytoczna / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Przytoczna / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Przytoczna:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.