Community of Okonek (Greater Poland)

image

Foraj Kuzoj el Grandpolio

Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo

Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:Esperanta versiocs:Česká verzede:Deutsche Version  • en:English versiones:Versión españolafr: Version françaiseit:Versione italianapl:Wersja polska


image

Komunumo de / Community of

Okonek

Distrikto de / County of Złotów (2003)

Distrikto de / County of Szczecinek (1905)

image

Grandpolio

Okonek

Areo / Area / Obszar: 326 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 9.228

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  •  • Lędyczek • Lotyń • Okonek (Ratzebuhr) • Pniewo

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 333.3 (Szczecinek). 333.4 (Czarne), 343.1 (Sypniewo) & 343.2 (Jastrowie)

1:100 000: N-33-93/94 (Złocieniec)

1:200 000: N-33-XXIII (Szczecinek)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Borne Sulinowo • Szczecinek • Czarne • Debrzno • LipkaZłotówJastrowie


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Niepodległości 53, PL 64-965 Okonek, tel. (0-67) 266 90 03 w.11

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia RzymskokatolickaMatki Bożej od Wykupu Niewolników,  ul. Niepodległości 54, PL 64-965 Okonek, tel. 067/2669062, komórkowy 0606452445 – prob. {Ko: Jastrowie, fondita / founded }

Parafia
Rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła Ap., ul. Słowackiego 1, PL 64-916 Lędyczek, tel. 067/2631214, komórkowy 0608251545 (gmina Okonek) {Ko: Jastrowie, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, ul. Dworcowa 8, PL 64-918 Lotyń (gmina Okonek) {Ko: Jastrowie, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, ul. Pniewo 39, PL 64-919 Pniewo, tel. 067/2660978 (gmina Okonek) {Ko: Jastrowie, fondita / founded }

Matrikuloj


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Okonek / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Okonek / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Okonek:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

image

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003