Community of Obrzycko (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Obrzycko

Distrikto de / County of Szamotuły

image

Grandpolio

Obrzycko

Areo / Area / Obszar: 4+111 = 115 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 2.267 (city) + 4.278 (country) = 6.545

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Annogóra (Vorwerk Annaberg) • (Augustusburg) • Borownik • Dobrogostowo (Lissabon) • Gaj Mały (Klein Gay also Karolin) • Karolin • Kobylniki (Kobylnik also Openholz) • Koźmin (Koschmin) • Lizbona (Lissabon) • Obrowo • Obrzycko (Obersitzko) • Ordzin (Trappenfelde) • Pęckowo (Penskowo) • Piotrowo also Pietrowo (Peterawe) • Słopanowo (Openholz) • Zielona Góra (Grünberg)

Loĝloko Germana

nomo
Distrikto

1905
Loĝantaro 1905 Katolika

paroko

1905
Evangeliana

paroko

1905
Oficejo pri

civila stato

1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 412.2 (Wronki) & 412.4 (Szamotuły)

1:100 000: N-33-117/118 (Chodzież) & N-33-129/130 (Poznań)

1:200 000: N-33-XXIX (Piła) & N-33-XXXV (Poznań)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:WronkiLubaszPołajewoObornikiSzamotułyOstroróg


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 19, PL 64-520 Obrzycko, tel. (0-61) 291 31 87

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka Św. AP. Piotra i Pawła, ul. Kościelna 10, PL 64-520 Obrzycko, www.parafiaobrzycko.of.pl {Po: Szamotuły, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja,Słopanowo, PL 64-520 Obrzycko {Po: Szamotuły, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Szamotuly (Samter

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Obrzycko / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Obrzycko / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Obrzycko:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.