Community of Miescisko (Greater Poland)

image

Foraj Kuzoj el Grandpolio

Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo

Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:Esperanta versiocs:Česká verzede:Deutsche Version  • en:English versiones:Versión españolafr: Version françaiseit:Versione italianapl:Wersja polska


image

Komunumo de / Community of

Mieścisko

Distrikto de / County of Wągrowiec (1905 & 2003)

image

Grandpolio

Mieścisko

Areo / Area / Obszar: 136 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5896

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Mieścisko

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 413.1 (Wągrowiec), 413.2 (Żnin) & 413.4 (Gniezno)

1:100 000: N-33-119/120 (Wągrowiec)

1:200 000: N-33-XXX(Wągrowiec)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Skoki • Wągrowiec • Damasławek • Janowiec WielkopolskiMieleszynKłecko


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, pl. Powstańców Wlkp. 13, PL 62-290 Mieścisko, Poland, tel. (0-61) 427 80 01 w. 123

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka, PL 62-290 Mieścisko, tel. (0-67) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, Podlesie Kościelne, PL 62-290 Mieścisko, tel. (0-67) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, PL 62-285 Popowo Kościelne, tel. (0-67) (gmina Mieścisko) {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie,ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wagrowiec (Wongrowitz

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Mieścisko / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Mieścisko / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Mieścisko:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

image

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003