Community of Miejska Górka (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Miejska Górka

Distrikto de / County of Rawicz

image

Grandpolio

Miejska Górka

Areo / Area / Obszar: 104 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 9.442

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Kołaczkowice • Miejska Górka • Rzyczkowo • Zakrzewo •

Loĝloko Germana

nomo
Distrikto

1905
Loĝantaro 1905 Katolika

paroko

1905
Evangeliana

paroko

1905
Oficejo pri

civila stato

1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:25 000 =  443.11 (Krobia), 443.12 (Kobylin), 443.13 (Rawicz), 443.14 (Jutrosin), 443.31 (Korzeńsko)? & 443.32 (Szkaradowo)?

1:50 000 = 443.1 (Rawicz), 443.3 (Żmigród)

1:100 000 = M-33-9/10 (Leszno), M-33-11/12 (Krotoszyn), M-33-21/22 (Lubin) & M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski)

1:200 000 = M-33-V (Leszno) & M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Rawicz • Bojanowo • Poniec • KrobiaPępowoJutrosinPakosław


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 33, PL 63-910 Miejska Górka, tel. (0-65) 547 45 07 w. 117

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja, ul. Sikorskiego 1, PL 63-910 Miejska Górka, tel. 0-65 547-44-43 {Po: Rawicz, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP,Kołaczkowice, PL 63-913 Dłoń (gmina Miejska Górka) {Po: Jutrosin, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła, PL 63-912 Konary (gmina Miejska Górka) {Po: Jutrosin, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Większego,Sobiałkowo, PL 63-910 Miejska Górka {Po: Rawicz, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Św. Klemensa,Zakrzewo 40, PL 63-910 Miejska Górka, tel. 0-65 547-43-40 {Po: Rawicz, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Rawicz (Rawitsch

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Leszno • Families of the Leszno Region • Rody Ziemi Leszczyńskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Miejska Górka / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Miejska Górka / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Miejska Górka:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.