Community of Lubowo (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Łubowo

Distrikto de / County of Gniezno

image

Grandpolio

Łubowo

Areo / Area / Obszar: 113 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5.121

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Fałkowo • Łubowo (Libau) •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 413.4 (Gniezno) & 423.2 (Września)

1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno)

1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Pobiedziska • Kiszkowo • Kłecko • GnieznoCzerniejewo


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, PL 62-260 Łubowo, tel. (0-61)

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka św. , PL 62-260 Łubowo, tel. (0-61) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, Imielno, PL 62-261 Lednogóra, tel. (0-61) 427 48 84 (gmina Łubowo) {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Gniezno (Gnesen

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Łubowo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Łubowo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Łubowo:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.