Community of Kwilcz (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Kwilcz

Distrikto de / County of Międzychód

image

Grandpolio

Kwilcz

Areo / Area / Obszar: 142 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 6.223

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Kwilcz (Kwiltsch) • Miłostowo • Prusim •

Loĝloko Germana

nomo
Distrikto

1905
Loĝantaro 1905 Katolika

paroko

1905
Evangeliana

paroko

1905
Oficejo pri

civila stato

1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 412.3 (Sieraków) & 422.1 (Lwówek)

1:100 000: N-33-129/130 (Poznań)

1:200 000: N-33-XXXV (Poznań)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:MiędzychódSierakówChrzypsko WielkiePniewyLwówek


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, PL 64-420 Kwilcz, tel. (0-61) 291 53 92

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

2) Archiwum Państwowe, ul. Grottgera 24/25,  PL 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 722 79 68

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Arch., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 42, PL 64-420 Kwilcz  {Po: Międzychód, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP, PL 64-423 Lubosz (gmina Kwilcz) {Po: Pniewy, fondita / founded }

Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej,Mościejewo, PL 64-420 Kwilcz  {Po: Pniewy, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)

http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Miedzychód (Birnbaum

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kwilcz / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kwilcz / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kwilcz:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.